97,7% użytkowników poleciłoby MailStore Server

mailstore97Międzynarodowe badania przeprowadzone wśród klientów MailStore w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Szwajcarii i wielu innych krajach potwierdzają wysoki poziom zadowolenia klientów z jakości produktów i usług niemieckiego producenta. Ponad 480 firm wzięło udział w ankiecie i oceniło MailStore Server pod względem przygotowania dokumentacji, pomocy technicznej, funkcji produktu z punktu widzenia administratora i użytkownika oraz stosunku ceny do użyteczności.

W sumie 97,7% badanych poleciłoby to rozwiązanie archiwizacji e-mail. Przykładowe wyniki – procent respondentów oceniających poniższe aspekty jako „bardzo dobry”/”dobry”:

  • stabilność: 96,1%
  • wydajność: 93,2%
  • jakość wsparcia: 92,8%
  • czas reakcji supportu: 92,2%.

Rezultaty badania pokazują, że oprogramowanie zdecydowanie spełnia oczekiwania firm. Szczegółowe wyniki ankiety w języku angielskim można znaleźć w publikacji prasowej oraz w white paper Customer Satisfaction Survey 2014.