Aktualizacja 2.7.2 do IPM2 już dostępna

Z początkiem 2024 roku firma Eaton wprowadziła aktualizację do IPM 2, poniżej przedstawiamy nowe funkcje oraz zmiany jakie nastąpiły:

  1. W IPM 2 otrzymujemy wsparcie dla karty sieciowej M3 (w wersji 1.0.0 lub wyższej), które obejmuje wykrywanie, monitorowanie oraz masowe zarządzanie dostępnymi urządzeniami.
  2. Wsparcie dla listwy ePDU generacji G4 (w wersji 2.5.0 lub wyższej), obejmujące wykrywanie i monitorowanie SNMP,
  3. IPM 2 jest zgodne z VMware 8.0u2
  4. Dodatkowo zmianę uległa warstwa UX platformy: wprowadzono uproszczony podgląd zasobów objętych polityką automatyzacji. Dokumentacji kolektora Microsoft (SCVMM/Hyper-V/Server) zostałą uzupełniona o dodatkowe informacje dotyczące implementacji. Zmian również dokonano w widoku tabeli zarządzania zasobami zasilania.