Aktualizacja GFI FaxMaker 20.5

Roman Vishtal

Producent oprogramowania GFI przedstawia aktualizacje oprogramowania GFI FaxMaker 20.5.

Główne zmiany:

– Wsparcie systemu Windows 11;
– Plik odpowiedzi (stanu) XML API zawiera informacje o odbiorcy;
– Kolumna stanu transmisji w interfejsie internetowym programu GFI FaxMaker aktualizuje stan dla niektórych typów linii;
– Dostarczona wersja oprogramowania 7zip jest zaktualizowana;
– Poprawione zostało to, że kiedy faksy zostaną usunięte z kolejki oczekujących, wykaz faksów poza kolejką nie zostaje skorygowany.

Pobrać nową wersję można na stronie: GFI FaxMaker 20.5.

Źródło.