Aktualizacja silnika IPS w Sophos XG Firewall v18

Pragniemy poinformować wszystkich naszych klientów korzystających z rozwiązania brzegowego Sophos XG Firewall v18, iż od 15 stycznia 2021r., starsze wersje XG Firewall v18, w tym GA i MR1, przestaną otrzymywać aktualizacje sygnatur IPS, gdyż silnik IPS w nich zastosowany nie będzie dłużej wspierany. Firewalle, które zostały już zaktualizowane do wersji 18.0 MR3 lub nowszej oraz te, które używają firmware w wersji 17.5, nie wymagają podejmowania żadnej akcji.

Aby zachować najwyższy poziom bezpieczeństwa i nieprzerwaną ochronę IPS, producent rekomenduje przeprowadzenie aktualizacji do v18 MR3 lub nowszej przed 15 stycznia 2021r. Po tym dniu, niezaktualizowane urządzenia będą nadal normalnie działać, ale przestaną otrzymywać aktualizacje sygnatur IPS.

XG Firewall v18 MR3 posiada szereg dodatkowych usprawnień w zakresie bezpieczeństwa i wydajności, a także został wyposażony w nowe funkcje, w tym opcję pozwalającą na zaplanowanie aktualizacji firmware z poziomu Sophos Central.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat aktualizacji firmware w Sophos XG Firewall.