Backup Assist General Data Protection Regulation (GDPR) aktualizacja

Cortex IT zakończył przegląd zabezpieczeń danych i zaktualizował procesy BackupAssist w wersji 10.04, aby dostosować je do zbliżających się zmian związanych z GDPR.

BackupAssist w wersji 10.4 zawiera aktualizacje oprogramowania zgodne z GDPR, w szczególności:
– podczas kontaktowania się z pomocą techniczną, opcja „Submit Diagnostics” nie jest domyślnie zaznaczona ale nadal zalecana
– kopia zapasowa chroniona hasłem monituje o hasło, przed wyświetleniem zawartości
– poprawiono ogólne bezpieczeństwo przechowywania haseł
– wprowadzono zmiany w zbiorze danych w celu zapewnienia anonimowości

Aktualizacje BackupAssist:
Cloud Backup
– ograniczenie jednoczesnych połączeń do 2 podczas wykonywania kopii zapasowej do WebDAV. Zmniejsza to prawdopodobieństwo pomijania plików podczas wykonywania kopii zapasowej
– naprawiono błąd, który mógł wystąpić usłudze WebDAV Cloud Backup powodując awarię kopii zapasowej

CryptoSafeGuard
– zwiększono prędkość tworzenia kopii zapasowych do chronionego miejsca docelowego NAS (GMC_BA-1404)
– poprawiono wydajność CryptoSafeGuard, podczas przeglądania dużych ilości podejrzanych plików (GMC_BA-1407)
– naprawiono problem powodujący wyświetlanie wielu okien dialogowych CryptoSafeGuard (sugerujących, że CryptoSafeGard powinien być włączony)
– błąd BA1505 nie będzie występował podczas tworzenia kopii zapasowych SQL chronionych CryptoSafeGuard

Interfejs użytkownika
– naprawiono awarię, która mogła występować podczas edytowania harmonogramu tworzenia kopii zapasowych niektórych zadań migrowanych z wersji v9
– dodano poprawkę powodująca poprawne wyświetlanie się okna dialogowego CryptoSafeGuard na ekranie o rozdzielczości 1024×768
– dodano opcję „keep track of prepared media” w Prepare Media Wizard
– usunięto niedziałający link w oknie pomocy funkcji BitLocker