Backup danych lista popularnych akronimów

PrzyznajmAcroynmSalad-700x349y, że ilość skrótów związanych backupem danych, czy generalnie z poszczególnymi dziedzinami IT może przyprawić o zawrót głowy i czasami nawet profesjonaliści muszą dłużej pogłówkować skrobiąc się po głowie, żeby rozwiązać akronimową łamigłówkę. Odświeżmy zatem swoją wiedzę w tym temacie.

RTO – Recovery Time Objective – to czas w jakim biznes może funkcjonować bez swoich danych i jednocześnie czas jaki potrzebujemy na ich przywrócenie w razie awarii. Przykładowo RTO trwa 3 godziny i w tym czasie należy przywrócić wszystkie najważniejsze procesy zakłócone przez awarię. Wiąże się z tym posiadanie odpowiedniego planu dla backupu i oczywiście aplikacji, które umożliwią jego realizację.

RPO –  Recovery Point Objective – Wyrażony w czasie maksymalny poziom utraty danych. Przykładowo, założenia biznesowe dotyczące RPO wynoszą 4 godziny, co oznacza, że od momentu rozpoczęcia przywracania systemu do jego zakończenia maksymalnie można utracić 4 godziny danych – im parametr wyższy tym większa ilość danych zostanie utracona.

VMM (Virtual Machine Manager)/Hypervisor – software niezbędny do funkcjonowania wirtualnego urządzenia.

CSV – Cluster Shared Volumes – jest to wspólny dysk zawierający wolumin NTFS lub ReFS, na którym możliwy jest odczyt i zapis przez wszystkie węzły w obrębie Win Server Failover Cluster. Umożliwia to wirtualnemu urządzeniu (VM – Vitrual Machine) dostęp do zasobów dyskowych w klastrze w tym samym czasie na wszystkich węzłach – komputerach wchodzących w skład klastra.

VHD – Virtual Hard Disk – format pliku wirtualnego dysku twardego, który umożliwia postawienie na jednym hoście wielu systemów operacyjnych, VHD podobnie jak HDD (dysk fizyczny) posiada partycje oraz własny system plików.

NTFS – New Technology File System – stworzony przez Microsoft system plików zastępujący systemy FAT i HPFS. Posiada ulepszoną obsługę metadanych oraz  strukturę poprawiającą wydajność, niezawodność, poprawę wykorzystania przestrzeni dyskowej oraz bezpieczeństwa systemu plików.

ReFS – Resilient File System – następca NTFS, również stworzony przez Microsoft i po raz pierwszy wykorzystany w Windows Server 2012 system plików.

Bare-Metal Recovery – jest to odnowienie sytemu, który uległ awarii z poziomu hardware. Urządzenie to zawiera zastępczy software oraz dane wliczając w to również system operacyjny i sterowniki. Bare-metal recovery jest to ostateczność stosowana, gdy utraciliśmy całość danych.

Hypervisor – manager do zarządzania urządzeniami wirtualnymi, który funkcjonuje w dwóch typach jako hypervisor Typ-1 i hypervisor Typ-2. Hypervisor Typ-1 instalowany jest bezpośrednio na sprzęcie (hardware) i zarządza systemami goszczącymi. Hypervisor Typ-2 instalowany jest w systemie operacyjnym, tak jak zwykłe programy.

Failover Clustering – jest to grupa komputerów, która ma za zadanie współpracować między sobą w celu wspierania serwera klastrowego (węzłowego) – jeśli któryś z węzłów ulegnie awarii, to pozostałe węzły przejmują jego usługi w ramach procesu failover.

Host – jest to dowolne urządzenie takie jak laptop, karta sieciowa, które posiada własne IP i bierze udział w procesie wymiany danych lub udostępnia usługi sieciowe poprzez sieć komputerową za pomocą protokołu TCP/IP – np. komputer udostępniający usługi innym komputerom w sieci.

Jeśli więc ktoś zapyta Cię, czy z BackupAssist wystarczająco szybko dokonasz recovery Hyper-V tak aby spełnione było Twoje RPO i RTO, będziesz wiedział o czym mowa.