Dobre praktyki dla Backupu Hyper-V

Roman Vishtal

W środowisku wirtualnym nie można polegać na tych samych zasadach tworzenia kopii zapasowych, co w fizycznym. Omówmy najważniejsze najlepsze praktyki tworzenia kopii zapasowych Hyper-V.

Ograniczanie liczby ról na maszynę wirtualną

Proces tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych może być zbyt skomplikowany, jeśli do maszyn wirtualnych zostanie przypisanych zbyt wiele ról. Na przykład, jeśli maszyna wirtualna udostępnia zarówno usługi katalogowe, jak i pocztowe, odzyskanie całej maszyny wirtualnej spowoduje wycofanie zmian w obu aplikacjach. Aby łatwo odzyskać maszyny wirtualne, pliki i obiekty aplikacji, należy przypisać im proste role. Aby uzyskać najlepsze wyniki, jedna maszyna wirtualna powinna być przeznaczona do jednej roli.

Ochrona hosta Hyper-V

Miej plan tworzenia kopii zapasowych hypervisora, aby zaoszczędzić czas w przypadku awarii hosta Hyper-V. Nie przechowuj maszyn wirtualnych na woluminach systemowych, takich jak C: ponieważ powoduje to, że strategia tworzenia kopii zapasowych jest bardziej złożona, a proces odzyskiwania dłuższy. Jeśli maszyny wirtualne są przechowywane na oddzielnym dysku/wolumenie, można wykonać kopię zapasową serwera z uruchomionym Hyper-V, w tym partycji systemowych, i pominąć partycje z maszynami wirtualnymi.

Nie polegaj na migawkach w celu ochrony danych

Migawki VM są świetne do rozwiązywania problemów i szybkiego przywracania danych, ale nie są kopiami zapasowymi. „Snapshoty” nie są niezawodnym sposobem ochrony danych. Oni zależą od źródłowej maszyny wirtualnej.

Oddzielenie oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych od głównej infrastruktury

Jeśli oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych Hyper-V działa na tym samym hoście, co produkcyjne maszyny wirtualne, istnieje prawdopodobieństwo, że każdy incydent w środowisku IT może wpłynąć na backup. Zaleca się instalowanie oprogramowania do backupu na dedykowanym serwerze. Na przykład, NAKIVO Backup & Replication, pozwala na instalację bezpośrednio na urządzeniach QNAP.

Zapewnienie wystarczającej ilości miejsca na dysku na kopie zapasowe

Na kopie zapasowe należy przeznaczyć co najmniej tyle samo miejsca, co na maszyny wirtualne. Kompresja i deduplikacja kopii zapasowych zmniejszy ich rozmiar. Jednak punkty odzyskiwania zachowane dla każdej kolejnej kopii zapasowej zajmują coraz więcej miejsca.

Aktualizacja

Regularne aktualizowanie hostów Microsoft Hyper-V i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych może uchronić Cię przed rozwiązywaniem problemów. Producent pomaga z problemami w najnowszych aktualizacjach.

Te proste zasady tworzenia kopii zapasowych Hyper V pomagają zwiększyć wydajność tworzenia kopii zapasowych w środowiskach wirtualnych.

Lepiej chronić dane i być przygotowanym na ewentualne scenariusze awarii już dziś!

Masz dodatkowe pytanie — proszę o kontakt.

Źródło.