BackupAssist v9.4.3 już jest!

Z końcem września firma Cortex I.T. wypuściła na rynek pakiet poprawek dla obecnej wersji BackupAssist – oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych dla Windows Serwer. Poniżej kilka informacji o nowościach i poprawkach naniesionych w BackupAssist i Multisite Manager.

Na początek zmiany i usprawnienia w BackupAssist dotyczące:

CMC/Web

 • 25999 Poprawiono problem, który powodował nieoczekiwane wyrejestrowanie się z Centralized Monitoring Console. (GMC_BA-1461)

Hyper-V

 • 25460 BackupAssist będzie teraz zgłaszał wszystkie puste i niesformatowane woluminy podczas katalogowania „gości” Hyper-V.

Installer

 • 25311 BackupAssist będzie instalował .Net pakiety do v4.5.2 jeśli .NET4 nie był instalowany.

RecoverAssist

 • 25386 poprawiono obsługę ścieżek sieciowych wprowadzonych w recovery environment (trailing backslash jest dodawany z automatu).
 • 25916 naprawiono błąd, który występował podczas zamykania RecoverAssist Builder.
 • 25438 naprawiono różne problemy w środowisku odzyskiwania (Recovery Environment) na niektórych komputerach z Windows 7.
 • 22629 naprawiono błąd 0xc000000f, który pojawiał się podczas uruchamiania trybu EFI na niektórych instalacjach Windows7.
 • 25450 naprawiono błąd „MSVCR110.dll is missing”, który mógł powstawać podczas montowania Data Containers w Recover Assistach.
 • 25233 poprawiono RecoverAssist environment crash dla systemów Windows Serwer 2012R2, które mogły się pojawiać podczas niektórych instalacji aktualizacji dla Microsoft KB.
 • 25731 naprawiono problem z wyszukiwaniem kopii w Data Containerze, które były spowodowane aktualizacją systemu Windows10.

System

 • 25904 problemy z adresacją na urządzeniach gdzie WMI (Windows Management Instrumentation) nie dostarcza wymaganych informacji o systemie.

UI

 • 25570 naprawiono problem z bootowalnymi mediami, które przez UI (User Interface) były postrzegane jako media niebootwalne. (GMC_BA-1446)

ZIP

25863 naprawiony błąd, który mógł pojawiać się podczas przywracania danych z kopii zapasowej z zaszyfrowanego pliku ZIP posiadającego w haśle £

Zmiany i poprawki w MultiSite Manager dotyczyły:

 • 25269 po ponownym zainstalowaniu MultiSite Manager tracił swoją starą konfigurację, teraz wcześniej zarejestrowane Sites będą rejestrowały się automatycznie.
 • 25289 użytkownicy mogą teraz zresetować swoje hasło z ekranu logowania MultiSite Managera.
 • naprawiono problem z aktywacją licencji bezterminowej w buildzie MultiSite Manager Reseller. Ta poprawka wymaga aktualizacji BackupAssist do wersji 9.4.3 (nie aktualizujemy MultiSite Managera).
 • 25910 usprawniono sortowanie stron i urządzeń w All Sites.
 • 25980 itemy w dziennych raportach są teraz sortowane po opcji Site a dalej po Computer.

Funkcjonalności związane z resetem hasła

MultiSite Manager posiada nowe funkcjonalności resetu hasła, polega to na wykorzystaniu okna logowania z opcją „Zapomniałeś hasła”, za pomocą której otrzymamy na swoją skrzynkę mailową wiadomość zawierającą informację o resecie. Oznacza to, że wszystkie konta użytkowników MultiSite Managera muszą zawierać adres mailowy użytkownika. Adres mailowy może być dodany dla każdego użytkownika przez Administratora, wybieramy: Welcome > User account option. Użytkownik sam może dodać adres mailowy do swojego konta korzystając z: Welcome > User account option. Z chwilą logowania się użytkownika nie posiadającego dodanego adresu e-mail do swojego konta, użytkownik zostanie o to poproszony.

W ramach tej nowej funkcjonalności uproszczono konfigurację serwera pocztowego. Ustawień serwera nie dokonujemy już za pomocą zakładki Report > Global Email Report dialog lub Site Alterts > Site Email Report dialog. Aby dokonac odpowiednich ustawień korzystamy z: Welcome > Email server settings option – jest ona dostępna dla administratorów. Jeśli ustawienia te nie zostały przygotowane wcześniej, administrator zostanie poproszony o ich wykonanie podczas logowania się.