23 kwietnia aktualizacja BackupSolutions

Na 23 kwietnia zaplanowany jest update BackupAssist V7.0.2

Sample Reseller Banner_720x300

 

 

 

Planowane są następujące poprawki:

Centralna konsola administracyjna:
– poprawienie obrazu z raportu w monitorze pracy

– zabezpieczenie poprawności  informacji licencjonowania z dokładnością odświeżania w przedziale minutowym

– poprawa stabilności pracy konsoli

– poprawa informacji na temat listy backupów zarządzanych przez centralną konsolę administracyjną

Plik raportu:
– dodana informacja na temat błędu związanego z generowaniem kontenera zestawionego przy pomocy TrueCrypt w sieci, gdzie problem był z ustaleniem ilości dostępnego miejsca. Opis błędu ma pomóc we właściwej konfiguracji i w jaki sposób należy rozwiązać problem.

Obraz:

– Rozwiązanie z zamrażaniem obrazu generowanego dla RDX w przypadku kiedy przestrzeń jest zbyt mała

Konsola przywracania:

– Poprawione przywracanie zaszyfrowanych plików kopii zapasowej

– Możliwość przywracania do oglądania historycznych raportów

Planowanie / Schematy:

– Naprawiony RSync schemat, opis  Pełny opis systemu dla Archiwum

SQL Add-on:

– warning baz danych SQL, gdy nie są one wspierane

UI:

– Możliwość dodawania logo (klienta/resellera) w podstawowym widoku interfejsu użytkownika