Co stanie się, kiedy skończy się ważność subskrypcji Kerio Connect?

Wraz ze zmianą zasad licencjonowania rozwiązań z oferty GFI Software, w tym Kerio Connect, pragniemy wyjaśnić jak zachowa się serwer pocztowy w chwili utraty ważności subskrypcji oraz jakie kroki i do kiedy należy podjąć, aby zachować pełną funkcjonalność produktu.

Kiedy subskrypcja Kerio Connect straci ważność, funkcjonalność produktu ulegnie ograniczeniu, czyniąc go mniej efektywnym w działaniu jako serwer pocztowy. Rekomendowane jest odnowienie subskrypcji przed utratą ważności, aby zachować działanie wszystkich ważnych funkcji.

 

WAŻNE!

Kiedy subskrypcja Kerio Connect przejdzie w tryb karencji, wstrzymane zostaną aktualizacje produktu oraz definicji programu antywirusowego i antyspamowego, co prowadzi do zwiększenia ryzyka narażenia się na cyberataki.

 

Ograniczona funkcjonalność Kerio Connect

Kiedy subskrypcja Kerio Connect straci ważność (produkt przejdzie w tryb karencji), następujące funkcje i działania zostaną zatrzymane:

  • synchronizacja za pomocą ActiveSync,
  • aktualizacje silnika antywirusowego,
  • aktualizacje silnika antyspamowego.

 

Koniec okresu karencji

W trybie karencji, Kerio Connect pozwala użytkownikowi na korzystanie z klienta webowego oraz desktopowego z ograniczoną funkcjonalnością. Gdy upłynie okres karencji, korzystanie z klientów Kerio Connect zostanie zablokowane do czasu odnowienia subskrypcji.

W celu odnowienia subskrypcji produktu, należy skontaktować się z Sun Capital sp. z o.o.