Co stanie się, kiedy skończy się ważność subskrypcji Kerio Control?

Wraz ze zmianą zasad licencjonowania rozwiązań z oferty GFI Software, w tym Kerio Control, pragniemy wyjaśnić jak zachowa się UTM w chwili utraty ważności subskrypcji oraz jakie kroki i do kiedy należy podjąć, aby zachować pełną funkcjonalność produktu.

Kiedy subskrypcja Kerio Control straci ważność, funkcjonalność produktu ulegnie ograniczeniu, czyniąc go mniej efektywnym w działaniu jako UTM. Rekomendowane jest odnowienie subskrypcji przed utratą ważności, aby zachować działanie wszystkich ważnych funkcji bezpieczeństwa.

 

WAŻNE!

Kiedy subskrypcja Kerio Control przejdzie w tryb karencji, wstrzymane zostaną aktualizacje produktu, co prowadzi do zwiększenia ryzyka narażenia się na cyberataki.

 

Ograniczona funkcjonalność Kerio Control

Wygaśnięcie subskrypcji (okres karencji) powoduje następujące zmiany w funkcjach i działaniu produktu:

 • wyłączenie silnika IPS,
 • wyłączenie mechanizmu świadomości aplikacji,
 • zablokowanie filtra Web,
 • zablokowanie UPNP,
 • wyłączenie mechanizmu uwierzytelniania użytkowników,
 • wyłączenie uwierzytelniania NTLM,
 • wyłączenie silnika antywirusowego,
 • wyłączenie serwera VPN oraz wszystkich tuneli,
 • zablokowanie reguł zawartości,
 • wyłączenie ogranicznika przepustowości,
 • wyłączenie serwera proxy,
 • wyłączenie eliminatora P2P (peer-to-peer),
 • zablokowanie automatycznego backupu,
 • wyłączenie anti-spoofingu,
 • wyłączenie filtru adresów MAC,
 • zablokowanie filtru zakazanych słów,
 • wyłączenie mechanizmu zbierania statystyk i raportowania.

 

Koniec okresu karencji

W trybie karencji, Kerio Control pozwala użytkownikowi na korzystanie z produktu z ograniczoną funkcjonalnością. Gdy upłynie okres karencji, konfiguracja Kerio Control zostanie zablokowana do czasu odnowienia subskrypcji.

W celu odnowienia subskrypcji produktu, należy skontaktować się z Sun Capital sp. z o.o.