Czym jest adres fizyczny (MAC) ? Co zawiera oraz jak go zidentyfikować? Bezpieczeństwo IT Nie TYLKO dla orłów

Adres fizyczny (MAC)[1]  – to 48 bitowy[2] unikalny numer identyfikacyjny przypisany karcie sieciowej urządzenia. Dzięki swojej unikalności, urządzenia komunikujące się ze sobą w sieci potrafią zidentyfikować do kogo przesyłana jest komunikacja.

Adres składa się z 6 bajtów [3] (48 bitów); z czego pierwsze 3 bajty odpowiadają za identyfikację producenta karty sieciowej, pozostałe 3 bajty odpowiadają za identyfikację konkretnej karty sieciowej, jest on nadawany przez producenta w celu odróżnienia od innych kart. Każda firma produkująca kartę sieciową ma własny przypisany do niej numer identyfikacyjny. Adres zapisywany jest w systemie 16-nastkowym[4]. Ponieważ w globalnej sieci komputerowej istnieje wiele milionów urządzeń sieciowych, a każde urządzenie musi posiadać unikalny adres MAC, musi istnieć bardzo szeroki zakres możliwych adresów. Z tego powodu adresy MAC składają się z sześciu dwucyfrowych liczb szesnastkowych oddzielonych dwukropkami, np. 00:0a:95:9d:68:16.

Przykładowy adres MAC

Przykładowy adres MAC

Aby zidentyfikować adres MAC na urządzeniu z systemem Windows należy otworzyć wiersz polecenia oraz wpisać komendę ipconfig/all.

Jeśli, zastanawiają się Państwo, nad tym w jaki sposób podnieść świadomość swoich pracowników odnośnie cyberzagrożeń ale nie przekonują Państwa tradycyjne szkolenia, zachęcamy do skorzystania z nowoczesnej formy szkolenia w technologii VR – polecamy nasz nowy produkt Company (Un)Hacked.

q

[1] MAC – skrót wywodzi się od angielskiego sformułowania media access control – kontrola dostępu do medium.

[2] Bit – jednostka określająca minimalną możliwą jednostkę informacyjną. Przyjmuje tylko dwie wartości 0 (brak napięcia lub bardzo niskie napięcie) lub 1 (wysokie napięcie), ponieważ powiązany jest ze stanem napięciowym w układzie elektrycznym. Zapisywany jest przy pomocy małej literki „b”.

[3] Bajt- to najmniejsza adresowalna jednostka informacji w pamięci komputera. Najczęściej 1 bajt to 8 bitów (oktet). Zapisywany przy pomocy wielkiej litery ”B”.

[4] System wykorzystywany powszechnie w informatyce, np. do prezentacji kolorów w języku HTML, adresowanie pamięci RAM, adresowanie fizyczne MAC. Podstawę tego systemu stanowi liczba 16, oznacza to, że do jego budowy wykorzystuje się szesnaście cyfr. Pierwsze 10 cyfr odpowiada cyfrom arabskim – 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 -kolejne 6 cyfr oznaczonych jest literami alfabetu łacińskiego – A,B,C,D,E,F.