Dlaczego robienie Backupu dla Microsoft Teams jest tak bardzo istotne?

Roman Vishtal

Dostawca oprogramowania Hornetsecurity (Altaro) stwierdził pilną potrzebę zwiększenia ilości backupów dla Microsoft Teams. Analiza zlecona przez firmę techconsult (uznaną niemiecką firmę badawczą i analityczną z branży IT) podkreśla często pomijaną potrzebę tworzenia kopii zapasowych i bezpieczeństwa w MS Teams. W chwili obecnej wiąże się to z dodatkowym ryzykiem, ponieważ wewnętrzna komunikacja biznesowa za pośrednictwem czatu rośnie, osiągając ten sam poziom, co komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Badania pokazują, że prawie połowa (45%) respondentów często dzieli się poufnymi i wrażliwymi informacjami za pośrednictwem Teams, przy czym 51% z nich wysyła dokumenty i dane o znaczeniu biznesowym. Użytkownicy mają tendencję do wysyłania takich informacji częściej, gdy korzystają z urządzeń osobistych: 51% osób korzystających z urządzenia osobistego wysyła zastrzeżone i poufne dane, w porównaniu do 29% osób korzystających z urządzenia służbowego.

Co do samej platformy Microsoft Teams: wiadomości wysyłane przy wykorzystaniu funkcji Teams User Chat (bezpośrednie) są preferowaną formą komunikacji biznesowej w stosunku do Teams Channel Conversations (90% respondentów preferuje bezpośrednie wiadomości, a ponad 41% osób wysyła minimum 10 bezpośrednich wiadomości dziennie). Trochę więcej niż co czwarta wiadomość (26%) zostaje wysłana przy użyciu Teams Group Channel Conversations, co pokazuje jak nierównomiernie wykorzystywane są różne kanały komunikacji na tej platformie.

teams screen

Badanie wykazało również, że 48% wszystkich respondentów miało okazję wysyłać wiadomości na Teams, których nie powinni. Spośród tej grupy 88% zostało przeszkolonych w zakresie wykorzystywanych rozwiązań, co podkreśla potrzebę zwiększenia i udoskonalenia szkoleń dotyczących korzystania z Teams oraz ryzyka związanego z wysyłaniem danych wrażliwych.

Pilną potrzebę, stanowi zaś aby firmy dokładnie przeanalizowały tworzenie kopii zapasowych oprogramowania MS Teams, ich bezpieczeństwo a także kwestie związane ze szkoleniami w zakresie użycia tego oprogramowania.

Ponad połowa respondentów (56%) postrzega szkolenia i świadomość pracowników jako główne czynnik przyczyniający się do zmniejszenia ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem. Jednocześnie, według 89% respondentów korzystających częściej z bezpośredniego kanału komunikacji niż z kanału grupowego, ważne jest również to aby używać rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych, które uchroni wszystkie dane zamieszczane w aplikacji MS Teams.

W związku z pojawiającą się potrzebą przeprowadzenia szkoleń z zakresu bezpiecznej komunikacji służbowej oraz bezpieczeństwa danych, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa. Oferujemy nowoczesne szkolenie z technologią VR – Company (Un)Hacked.

Źródło.