Dostępna aktualizacja Sophos Firewall OS v 18.5 MR4

Co nowego w SFOS v18.5 MR4

  • Ulepszenie statycznej trasy multicast
    • Obsługa CLI w celu kontrolowania wartości TTL (multicast-decrement-ttl enable/disable) w przypadku użycia statycznej trasy multicast. Może to zapobiec porzucaniu ruchu multicastowego z powodu wygaśnięcia wartości TTL w momencie przekazywania.
    • Zwiększono domyślny limit grup multicastowych do 250, aby obsługiwać zwiększoną liczbę sąsiadów OSPF. Można to zmienić za pomocą interfejsu CLI (multicast-group-limit).
  • Ulepszona obsługa plików dziennika i rejestrowanie CSC w celu usprawnienia rozwiązywania problemów.
  • Zero-Day Protection – dodatkowa lokalizacja centrów danych do analizy plików uczenia maszynowego w chmurze jest teraz dostępna w regionie Azji i Pacyfiku: Sydney, Australia.
  • Dodano obsługę sterownika QMI dla komórkowej sieci WAN.
  • Kilka ważnych ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności.
  • Naprawa innych zgłaszanych problemów.

Dowiedz się więcej o wersji 18.5 MR4

Oczywiście te ulepszenia zostaną również uwzględnione w mającej się pojawić w przyszłości wersji 19 MR1.

Jak uzyskać najnowszą aktualizację

Najnowszą aktualizację można pobrać już teraz z MySophos bądź poczekać kilka tygodni aż pojawi się w konsoli.

Sophos Firewall OS v18.5 jest pełni wspieraną aktualizacją z wersji 17.5 MR14 i późniejszych. Aby uzyskać więcej informacji na temat ścieżki migracji, odwiedź stronę.

Znaczenie przeprowadzania aktualizacji i modernizacji sprzętu

Dla bezpieczeństwa sieci niezwykle ważne jest, aby wszystkie urządzenia zapory były aktualne, zarówno w wersji 18.5 MR4 lub w wersji 19, ponieważ każda wersja SFOS zawiera ważne poprawki bezpieczeństwa. Wiemy, że wielu klientów ma urządzenia ze starymi, wycofanymi z eksploatacji i nieobsługiwanymi wersjami oprogramowania układowego, które narażają ich sieci na ryzyko — upewnij się, że sprawdziłeś wszystkie urządzenia Sophos Firewall i albo je uaktualnij, albo zlikwiduj i odłącz.

Jeśli posiadasz urządzenie XG85(w) lub XG 105(w), zwróć uwagę na kończący się ich cykl życia, który przypada 17 sierpnia 2022. Zalecamy ich niezwłoczną aktualizację do serii XGS.

Chcesz się dowiedzieć w jaki sposób możesz zadbać o prawidłowe działanie swojego firewalla, koniecznie przeczytaj ten artykuł.