GFI Archiver w wersji 14 oraz FaxMaker w wersji 20 ze zmianą modelu licencjonowania

GFI udostępniło nowe wersje znanych i cenionych rozwiązań GFI Archiver oraz GFI FaxMaker:

Najważniejszą zmianą jest przejście w sposobie licencjonowania obu tych produktów na model subskrypcyjny: po wygaśnięciu subskrypcji funkcje archiwizacji i przeszukiwania archiwum w GFI Archiverze są nieaktywne, natomiast w programie GFI Fax Maker w przypadku braku aktywnej subskrypcji przestaje działać wysyłanie faksów. 

Pozostałe usprawnienia i poprawki w GFI Archiver w wersji 14:

 • Naprawiono błąd narzędzia importu/eksportu, który pomijał foldery ze względu na wewnętrzny błąd serwera;
 • Naprawiono błąd narzędzia importu/eksportu plików, który limitował liczbę importowanych plików do stu pozycji;
 • Naprawiono błąd Kreatora Audytu Baz Danych występujący w przeglądarce Chrome;
 • Naprawiono błąd występujący podczas archiwizowania wiadomości z konta journalowego Office 365, powodujący zawieszanie się programu z powodu błędu: „SendMeetingCancellations attribute is required for Calendar items”;
 • Naprawiono błędy związane z niespójnymi wynikami wyszukiwania;
 • Przywracanie zawartości skrzynki – naprawiono błąd związany z przedwczesnym zakończeniem eksportu do pliku pst;
 • Dodatkowe opcje ograniczeń archiwizacji – dodanie adresu email konkretnej grupy nie dodaje już losowego użytkownika;

Pozostałe usprawnienia i poprawki w GFI FaxMaker w wersji 20:

 • Poprawiono błędy archiwizacji oraz błędy w plikach XML w folderze dbcache;
 • Naprawiono błąd w którym usługa Faxmaker nagle zawieszała się podczas wysyłania faksu pod określony numer;
 • Naprawiono błąd w którym usunięty faks pozostawał w folderze nadawczym;
 • Faksy HPDS nie zgłaszają już błędnego statusu do drukarki;
 • Naprawiono błąd związany z brakiem możliwości wysyłania wiadomości SMS przy użyciu ClickatellGFI;
 • Naprawiono błąd Web Monitora, w którym pokazywane było wiele linii zamiast jednej;
 • Naprawiono błąd w sytuacji gdy nagłówek Content-ID jest obecny w e-mailu i wysyłanie faksów jest zakończone niepowodzeniem;
 • Naprawiono błąd monitora linii faksu pokazującego błąd „-1 bytes transferred”;
 • Naprawiono błąd połączenia z serwerem GFI Accounts;
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że maile tworzone przez administratora posiadały puste pole „Do:”;
 • Naprawiono błąd, w którym podczas ustawiania przedziału czasowego dla aktualizacji, pole czasu zostawało puste;
 • Naprawiono błąd w którym, w sytuacji gdy licencja próbna wygasła, nie można było wprowadzić licencji komercyjnej;
 • Naprawiono błędy z polami wyboru w zakładce z opcjami dotyczącymi uaktualnień;
 • Naprawiono błąd związany z brakiem pokazywania faksów w kolejce, który można było naprawić tylko poprzez restart usługi korzystając z apletu services.msc;
 • Naprawiono błąd, w którym Troubleshooter przechowywał kopię zarchiwizowanych faksów w sytuacji gdy Firebird nie był skonfigurowany poprawnie;
 • Naprawiono błąd związany z brakiem możliwości sprawdzenia użytkownika w przypadku pozostawienia pustego pola z nazwą użytkownika korzystając z autentykacji SMTP w Email2FAXGateway;
 • etherFax Communication używa protokołu TLS 1.2;
 • GFI LogCollector – jeśli język systemowy nie jest dostępny logi zapisywane są w języku angielskim;
 • Kolejkowane faksy nie były widoczne do czasu restartu usługi;
 • Naprawiono błąd braku zmiany języka powiadomień w przypadku zmiany języka w konsoli;
 • Naprawiono błąd zawieszania usługi MTA w sytuacji gdy istniały wiadomości SMS do wysyłki;
 • Naprawiono konflikt instalacji z programem GFI MailEssentials;
 • Naprawiono błąd występujący podczas używania WSAPI, w którym informacja o nadawcy nie była przekazywana jako wartość TSID oraz jako informacja w usłudze CLIP;

GFI FaxMaker w wersji 20 wymaga nowego klucza – klucze w wersji 19 nie są kompatybilne z najnowszą wersją.