GFI – płać raz i bierz co chcesz

facebook-unlimited-02

W kwietniu br. firma GFI Software wprowadziła nowy rodzaj licencjonowania – GFI Unlimited. Po wniesieniu jednej abonamentowej opłaty w wysokości 99 zł rocznie możliwe jest korzystanie z dowolnej liczby aplikacji marki GFI oraz Kerio.

Użytkownik w ramach nabytej jednej licencji GFI Unlimited może wygenerować licencje dla dwunastu aplikacji z oferty producenta, dostępnych w pełnych wersjach: dziewięciu pakietów sprzedawanych pod marką GFI i trzech pod marką Kerio.

Subskrypcje GFI Unlimited można wykupić na trzy okresy – roczny (21,6 euro), dwuletni (41 euro) lub trzyletni (58,3 euro). Cena zakupu jest taka sama jak cena odnowienia. Firma Sun Capital, dystrybutor GFI Software w Polsce, deklaruje, że w ramach podejmowanych właśnie działań marketingowych obowiązywała będzie cena w wysokości 99 zł netto za roczną subskrypcję. W rzeczywistości będzie ona około 10 proc. niższa, co da partnerom możliwość swobodnego kształtowania ofert.

W 2018 r. udostępniono możliwość przejścia na model subskrypcyjny klientom, którzy korzystają z tradycyjnych licencji na dowolne oprogramowanie GFI i Kerio. Dzięki temu do końca grudnia będą mogli bezpłatnie używać również pozostałych aplikacji, a w kolejnym roku, zamiast tradycyjnej opłaty odnowieniowej, zapłacą za subskrypcję GFI Unlimited. Użytkownikom, którym nie będą odpowiadały warunki oferty GFI Unlimited, producent gwarantuje jednorazowe prawo powrotu do starych metod licencjonowania wykupionego produktu. Klient, który wykupi subskrypcję GFI Unlimited, otrzymuje dostęp do portalu przygotowanego przez producenta. Po zalogowaniu się może generować licencje dla aplikacji i zarządzać nimi, a także pobierać pakiety instalacyjne. Podobny portal stworzono dla partnerów, w którym widzą oni wszystkich swoich klientów oraz ich licencje…

… Krzysztof Konieczny, prezes zarządu Sun Capital, podkreśla, że stary model licencjonowania nadal będzie utrzymywany, ale nowy w większości wypadków jest dla klientów znacznie bardziej korzystny.

– Robiliśmy wiele porównań i praktycznie zawsze klient skorzysta na subskrypcji GFI Unlimited. Często finansowo opłaca się to już w przypadku dwóch lat korzystania z jednego produktu, a przecież klient dostaje też licencje na 11 pozostałych. Zyskują również partnerzy, bo mogą zacząć świadczyć usługi związane z wdrożeniami i obsługą całego portfolio produktów GFI Software – twierdzi szef autoryzowanego dystrybutora GFI Software w Polsce.

CRN 8.2018 tekst: Krzysztof Jakubik

GFI Unlimited ulotka PL