IceWarp Server dostosowany do wymogów RODO

iceWarp

Jaki informuje producent, IceWarp Server został dostosowany od strony technicznej i prawnej do obowiązującego rozporządzenia UE dotyczącego ochrony danych osobowych, w skrócie RODO.

IceWarp jest już w pełni zgodny z nowym rozporządzeniem. Niemniej jednak należy pamiętać, że RODO to szereg istotnych zmian w procesach wewnętrznych, które mają zapewnić bezpieczeństwo.

Nie jest tajemnicą, że inżynierowie IceWarp regularnie i starannie testują każdą nową wersję IceWarp Server pod kątem penetracji oraz innych zagrożeń. Jeśli korzystasz z najnowszej wersji IceWarp, możesz spać spokojnie, ponieważ Twój serwer jest zgodny z zasadami określonymi w RODO. Niestety to jedynie czubek góry lodowej. Główna część tego zadania dotyczy zarządzania procesami wewnętrznymi.

Skupiając się na problematyce dotyczącej IT specjaliści z IceWarp zalecają wykonanie kilku prostych kroków, które pomogą w zapewnieniu wewnętrznego bezpieczeństwa serwera:

– archiwizacja historii poczty oraz przejrzenie zapisanych danych

– zapewnienie ochrony przed utratą danych

– ograniczenie uprawnień do serwera

– uruchomienie weryfikacji dwuetapowej

– utworzenie kluczy S/MIME

– określenie upoważnień dostępowych

– korzystanie wyłącznie z kont użytkowników

– ustawienie uprawnień wyszukiwania

– korzystanie z logów serwera

Oprócz dostosowania serwera do wymogów RODO, IceWarp udostępni wkrótce własne narzędzie do wyszukiwania typu pełnotekstowego, które nazwano GedAI. Będzie to jedno rozwiązanie, które zlokalizuje i zarchiwizuje dane osobowe oraz wygeneruje raport zgodny z RODO. W sierpniu IceWarp zaprezentuje GedAI dla instalacji typu on-premise oraz dla rozwiązań w chmurze.

Zainteresowanych IceWarp Server zapraszamy do kontaktu z Sun Capital.