IceWarp Server – metody konfiguracji podpisu dla WebClienta

Konfiguracja podpisu w IceWarp Server możliwa jest na trzech poziomach, a także pozwala na wykorzystanie zmiennych do pobierania informacji z VCARD użytkownika. Dzięki temu jako administrator możesz zdefiniować szablon podpisu dla każdego pracownika. Gwarantuje to, że wszyscy (w domenie lub globalnie) będą mieli spójny podpis pod wiadomością.

Różne warianty konfiguracji podpisów

W serwerze IceWarp istnieją trzy poziomy, na których można skonfigurować podpis:

  1. Użytkownik
  2. Domena
  3. Globalny

Podczas konfiguracji podpisu (globalnego lub domenowego) można używać zmiennych, które pozwolą wykorzystać wartości zdefiniowane w VCARD użytkownika. Więcej informacji na temat obsługiwanych zmiennych można znaleźć w stosownym artykule bazy wiedzy producenta.

Użytkownik

Użytkownik może samodzielnie ustawić swój podpis przez WebClienta, ale nie może on wykorzystywać zmiennych. Na poniższym zrzucie ekranu zobaczysz gdzie można znaleźć edytor podpisów. Każdy użytkownik może ustawić sobie wiele różnych podpisów, a następnie wykorzystywać je przy tworzeniu wiadomości.

IceWarp Server - konfiguracja podpisu - definicja dla użytkownika, domeny i całego serwera, wykorzystywanie zmiennych w szablonie

Domena

Administrator domeny / Administrator Web lub pełny Administrator może edytować podpis dla domeny. Na tym poziomie można używać zmiennych serwerowych z VCARD użytkowników. Poniżej znajduje się przykład konfiguracji podpisu dla całej domeny z możliwością wymuszenia tego ustawienia (zielony checkbox). Zaznaczenie tej opcji powoduje, że podpis będzie domyślny dla użytkowników w domenie. Administrator domeny oraz pełny Administrator / Administrator Web mają ustawienia podpisów w różnych miejscach, ponieważ Administrator domeny nie ma dostępu do pełnej administracji.

Ustawienia w panelu pełnego administratora / Administratora Web:

IceWarp Server - konfiguracja podpisu - definicja dla użytkownika, domeny i całego serwera, wykorzystywanie zmiennych w szablonie

Ustawienia w panelu Administratora domeny:

IceWarp Server - konfiguracja podpisu - definicja dla użytkownika, domeny i całego serwera, wykorzystywanie zmiennych w szablonie

Korzystając z podglądu można zobaczyć, jak podpis będzie wyświetlany dla użytkownika. Jeśli użytkownik nie ma wartości w użytej zmiennej VCARD, to serwer nie wstawia żadnej wartości do podpisu.

IceWarp Server - konfiguracja podpisu - definicja dla użytkownika, domeny i całego serwera, wykorzystywanie zmiennych w szablonie

Globalny (dla całego serwera)

Globalny podpis może być modyfikowany tylko przez pełnego Administratora serwera w interfejsie webowym. Na poniższym zrzucie ekranu znajduje się czerwony checkbox „Wymuś opcję”, dzięki któremu możesz ustawić ten parametr jako domyślny dla Administratorów domen i użytkowników. Zielony checbox ustawia tę opcję wyłącznie dla użytkowników.IceWarp Server - konfiguracja podpisu - definicja dla użytkownika, domeny i całego serwera, wykorzystywanie zmiennych w szablonie

Podsumowanie

Konfiguracja podpisu dotyczy tylko wiadomości wysyłanych z WebClienta i nie będzie ona używana w e-mailach wysyłanych z innych klientów pocztowych. Podpis domeny będzie miał priorytet nad podpisem globalnym. Producent zachęca do korzystania z funkcjonalności tworzenia szablonu podpisu i nie zaleca używania w tym celu stopki.