IceWarp Server w wersji 12.1.1.5

Artboard

Producent serwera IceWarp udostępnił najnowszą wersję swojego rozwiązania oznaczoną numerem 12.1.1.5. Oprócz poprawek stabilnościowych, wersja ta poprawia wiele błędów wychwyconych od ostatniej aktualizacji. Naprawiono następujące problemy:

* Server – niedziałające udostępnianie w klastrze domenowym
* Server – brak możliwości subskrypcji publicznej skrzynki odbiorczej poprzez IMAP
* Server – SIP – błędy w obsłudze tokenów push w systemie Android
* Server –  błędy w zaproszeniach w imieniu innej osoby
* Server –  błędy Ioncube
* Server – błąd z ukrytymi książkami adresowymi (możliwe było tylko wyszukiwanie)
* Server – zmiana domyślnych grafik tła w katalogu /config
* Server – nowo dodane konto współdzielone powodowało usunięcie aktualnie subskrybowanych kont
* Server – naruszenie ochrony pamięci w RHEL7
* Server – błędy GroupWareQueue podczas synchronizacji
* Server – Server – niedziałające powiadomienia na koncie gościa
* Server – brak odświeżania archiwum
* Server – komenda LSUB usuwa subskrybowane publiczne foldery
* Server – aktualizacja PHP
* Server – uszkodzone dekodowanie w powiadomieniach GroupWare
* Server – implementacja atrybutu SentBy do właściwości wydarzenia
* Server – dwuskładnikowe uwierzytelnianie (2FA) nie działa z kontami zsynchronizowanymi przy użyciu AD

* WebClient – nieprawidłowa obsługa tagów jeśli zawierają znak #
* WebClient – podwójne emoji
* WebClient – pokoje Teamchat’u nie są odświeżane dla konta gościa
* WebClient – Webmail nie zachowuje szerokości kolumn podczas przełączania do pomiędzy folderami
* WebClient – podczas usuwania wiadomości z folderu Kosz na własnym koncie wyświetlane jest złe okno informacyjne
* WebClient – brak możliwości stworzenia wydarzenia pomiędzy 23:30 a 00:00 poprzez dwuklik
* WebClient – problemy w obsłudze reguł przekazywania wiadomości
* WebClient – wysyłanie nowej wersji pliku na serwer podczas gdy plik jest zablokowany – błąd w konsoli
* WebClient – brak wyświetlania folderów w drzewie katalogów
* WebClient – TeamChat – błędy powiadomień
* WebClient – IM – brak opcji „ukryj użytkownika” podczas przewijania ekranu
* WebClient – powielony uczestnik spotkania
* WebClient – opcja RE/FW w wiadomości dodaje linie do podpisu
* WebClient – @@groupchat@@ jako uczestnik spotkania
* WebClient – Całodniowe wydarzenia w pokojach chatu pokazują złą datę i godzinę
* WebClient – TeamChat API js error przy wyłączonej obsłudze TeamChat
* WebClient – błąd geteventinfo vs FdrDisplay
* WebClient – poprawa zachowania IMIP w folderach tylko do odczytu
* WebClient – odłączenie pola odbiorcy podczas przeciągania okna programu
* WebClient – błąd w JS w folderze share/public
* WebClient – JS error in console – removing tag from event
* WebClient – błąd TeamChat API js podczas tworzenia dokumentu poprzez TeamChat
* WebClient – usunięcie maila poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem „x” powoduje otwarcie okna wczytywania wiadomości
* WebClient – zmiana czasu trwania wydarzenia – błąd JS

* WebAdmin – szablony, tag {include}

* OutlookSync – Problem z automatyzacją SMTP proxy