IceWarp – ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa – ataki na instalacje Linux

Jak poinformował Antonin Prukl – CTO IceWarp, zespół wsparcia producenta otrzymał kilka zgłoszeń dotyczących ataków na serwery pracujące na systemie Linux, na których usługa IceWarp działa na koncie roota.

Producent jest w trakcie analizowania zgłoszeń i badania tego incydentu, jednak prewencyjnie został rozesłany mailing do klientów, których serwer pocztowy jest zainstalowany na Linuxie, zawierający rekomendacje dotyczące uruchamiania usługi IceWarp na koncie innym niż root. Powstał także artykuł bazy wiedzy, w którym opisany jest sposób zmiany użytkownika, na którego koncie uruchamiana jest usługa IceWarp.

W przypadku dodatkowych pytań, producent zachęca do bezpośredniego kontaktu ze wsparciem technicznym, za pośrednictwem normalnych kanałów dostępu.