Jak dokonać migracji kontaktów z Gmail do Kerio Connect za pośrednictwem Outlook Office oraz jak udostępniać kontakty w ramach kont Kerio Connect.

Migracja kontaktów do Kerio Connect za pośrednictwem Outlook Office.
Po skonfigurowaniu Kerio Outlook Connector dla Outlook Office możemy przystąpić do migracji kontaktów z serwerów zewnętrznych np. Gmail.

Poniżej opiszę szybki sposób migracji kontaktów.

W pierwszej kolejności musimy się zalogować do właściwej poczty Gmail i w opcjach skrzynki wybrać „kontakty”. Jeżeli użytkownik ma dużą ilość kontaktów może dokonać ich selekcji lub zaznaczać je pojedynczo. Po oznaczeniu wszystkich interesujących nas kontaktów wybieramy importuj i w opcjach wyboru formatu wybieramy vCard. W dalszej kolejności wskazujemy miejsce na dysku gdzie zapiszemy nasz zbiór kontaktów. 1

2

W kolejnym kroku przechodzimy do Outlook Office wybieramy zakładkę kontakty i w opcjach menu eksportuj. Wskazujemy nasz plik vCard, wybieramy katalog i dokonujemy migracji. 34Po udanej próbie przeniesienia kontaktów do Outlooka możemy już wygodnie przy pomocy techniki przeciągnij i opuść przenieść kontakty do właściwego katalogu kontaktów dla poczty z Kerio Connect.

Udostępnianie kontaktów w ramach serwera Kerio Connect

Poniżej opiszę kroki udostępniania kontaktów w ramach kont pocztowych utworzonych na tym samym serwerze Kerio Connect (operacja możliwa także w ramach różnych domen)

Po zalogowaniu się do poczty w przeglądarce (webmail), wybieramy zakładkę (ikonę) kontakty.
W drzewie z lewej strony mamy istniejące dostępne dla nas kontakty. W celu lepszej kontroli kontaktów udostępnianych warto przygotować sobie osobny katalog/folder na kontakty, które będziemy udostępniali innym osobom. Na obrazku przedstawiono konto Hermann Brunner, który chce udostępnić swoje kontakty innym kolegom. Hermann przygotował folder „udostępniam_Hermann”1c

Po kliknięciu w obiekt, który stworzyliśmy pojawi nam się menu kontekstowe w którym znajduje się także opcja „udostępnianie”2c

po wybraniu tej opcji mamy możliwość wpisywania adresów email, którym udostępnimy folder, wskazania całej domeny lub kontaktów z całego serwera.
3c

4c

Maile, które mają się znaleźć w katalogu udostępniamy poprzez przeciągnięcie z katalogów dostępnych na naszym koncie (katalog z kontami).

6c

Tak naprawdę to wszystko co trzeba wiedzieć o mechanizmach udostępniania kontaktów w ramach serwera poczty Kerio Connect.