Luka w zabezpieczeniach Log4j a bezpieczeństwo serwera poczty Kerio Connect

W związku z wykryciem luki bezpieczeństwa w Log4j, firma GFI Software, producent serwera poczty Kerio Connect poinformował, że Log4j jest używany w Kerio Connect jako część funkcji czatu i zalecane jest tymczasowe wyłączenie funkcji czatu w oprogramowaniu.

Aby wyłączyć czat w Kerio Connect:

1. Przejdź do zakładki „Konfiguracja”.
2. Kliknij „Domeny”.
3. Kliknij dwukrotnie żądaną domenę.
4. Znajdź sekcję „Czat” na karcie Ogólne.
5. Odznacz opcję „Włącz czat w kliencie Kerio Connect”.
6. Powtórz powyższe kroki dla wszystkich swoich domen e-mail.

KC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łatka bezpieczeństwa Kerio Connect

Producent informuje, że łatka bezpieczeństwa Kerio Connect 9.3.1p2 jest dostępna. Ta wersja zabezpieczeń usuwa lukę związaną z Log4j, formalnie znaną jako CVE-2021-44228.

POBIERZ ŁATKĘ