Kerio® Control 9.0

KerioControl_Stacked_Color

Nowa wersja Kerio® Control 9.0 wprowadza bezobsługową konfigurację, wspólne definicje oraz rozszerza dwuetapową weryfikację o MyKerio.

Dzięki zmianom wprowadzonym przez producenta, wdrażanie zabezpieczeń jest jeszcze prostsze. Wprowadzono bezobsługową konfigurację, uproszczono zarządzanie wieloma urządzeniami z możliwością współdzielenia definicji. Nowa wersja to również rozszerzenie dwuetapowej weryfikacji o MyKerio, podnosząc tym samym bezpieczeństwo konsoli w chmurze.

Wprowadzenie współdzielenia definicji pozwala na oszczędność czasu oraz usprawnia wdrożenie. Można tworzyć nowe grupy definicji, takie jak grupy adresów URL, grupy adresów IP oraz zakresy czasu za pomocą MyKerio. Można te ustawienia zapisywać i udostępniać na inne urządzenia.

Dwustopniowa weryfikacja MyKerio podnosi bezpieczeństwo konsoli w chmurze. Można ustawić czasowy sześciocyfrowy kod jako drugi stopień identyfikacji. Dzięki temu właściciele firm mogą mieć pewność, że ich sieć jest w pełni zabezpieczona, nawet gdyby hasła dostały się w niepowołane ręce.

Kerio Control 9.0 jest już dostępny do pobrania. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź www.kerio.suncapital.pl lub skontaktuj się z dystrybutorem – Sun Capital Sp. z o.o.