KERIO – Licencjonowanie oraz SWM – najczęstsze pytania

W artykule przedstawimy zestaw podstawowych zagadnień związanych z licencjonowaniem rozwiązań Kerio

Kerio Connect – serwer poczty, Kerio Control – UTM, Kerio Worskpace – Praca grupowa, Kerio Operator – PBX – centrala VOIP

1. Co zawiera nowe zamówienie?

Licencjonowanie produktów Kerio jest przyznawane na serwer bądź przypisywane do użytkownika. Licencja na serwer obejmuje 5 użytkowników. Dodatkowe licencje są sprzedawane w pakietach po 5 użytkowników. Nowy zakup licencji niesie za sobą roczny SWM ważny od daty rejestracji, uprawniający użytkownika do aktualizacji produktu w przeciągu pierwszego roku. Roczne odnowienie SWM jest wymagane w celu dalszego otrzymywania aktualizacji po okresie pierwszego roku.

2. Funkcje opcjonalne

Dodatkową opcją dla Kerio Connect, Kerio Control i Kerio Workspace jest zintegrowany Antywirus Sophos. Kerio Control dodatkowo może zawierać opcję Web Filter, która poprawia filtrowanie treści internetowych.

3. W jaki sposób są liczeni użytkownicy?

Praktycznie rzecz biorąc, we wszystkich produktach Kerio użytkownik jest osobą. Istnieją pewne niewielkie różnice w sposobie definiowania użytkownika, które są wymienione poniżej.

Kerio Connect

Użytkownikiem jest skrzynka pocztowa. Żeby dowiedzieć się ilu jest użytkowników w Kerio Connect należy policzyć utworzone w nim skrzynki pocztowe we wszystkich domenach. Liczba aliasów, list mailingowych, domen, grup i zasobów nie jest limitowana i wliczana do licencji.

Kerio Control

Użytkownik ma konto z loginem uprawniającym do korzystania z Kerio Control oraz jego usług. Każdy użytkownik może połączyć się aż z 5 urządzeń poprzez adres IP, w tym znajdują się klienci VPN, urządzeń mobilnych, telefonów IP, komputerów itp.

Jeżeli użytkownik chciałby uzyskać połączenie z większej ilości urządzeń, będzie wymagana dodatkowa licencja do obsługi dodatkowych urządzeń.

Aby zapewnić wszystkim użytkownikom bezpieczny dostęp do sieci i zostać zarazem odpowiednio chronionym, wymagane jest aby nabyć licencje dla każdego użytkownika, który będzie musiał osobno zalogować się do Kerio Control. Konto administratora nie liczy się jako użytkownik.

Kerio Web Filter

Liczba użytkowników w przypadku Kerio Web Filter musi odpowiadać liczbie użytkowników licencji Kerio Control.

Kerio Operator

Użytkownik ma konto z loginem uprawniającym do korzystania z Kerio Operator oraz jego usług. Klucz licencyjny ogranicza liczbę użytkowników. Całkowita liczba rozszerzeń jest również ograniczona, może być tylko trzy razy większa od liczby użytkowników.

Kerio Workspace

Użytkownik ma konto z loginem uprawniającym do korzystania z Kerio Workspace oraz jego usług. Żeby dowiedzieć się ilu jest użytkowników w Kerio Workspace należy policzyć utworzone w nim konta. Konto administratora nie liczy się jako użytkownik.

4. Licencjonowanie EDU/GOV

Klienci z sektora edukacji mają możliwość korzystania ze specjalnych cen EDU. Obniżka zobowiązuje również organizacje rządowe. Aby uzyskac informacje o cenach, skontaktuj się z naszym sektorem sprzedaży.

SWM- najczęstsze pytania

SWM Kerio zapewnia dostęp do aktualnych wersji produktów oraz aktualizacji zabezpieczeń. Z ważnym SWM możesz zainstalować każde poprawki do produktów Kerio.

1. Po co kupować SWM?

– dostęp do najnowszych wersji produktu,

– ochrona przed najnowszymi zagrożeniami,

– korzystaj z najnowszych dostępnych technologii,

– nie ma niespodzianek finansowych w momencie wypuszczenia nowych wersji.

 

Jak działa SWM?

 • Pierwszy zakup licencji jest wyposażony w 12-miesięczny SWM, ważny od daty rejestracji.
 • Aktualizacje nowych wersji są darmowe z ważnym SWM’em.
 • Przedłużenie okresu SWM na 1 bądź 2 lata jest możliwe w każdej chwili,
 • SWM powinien być kupiony i zarejestrowany przed datą wygaśnięcia,
 • Gdy SWM zostanie zarejestrowany po upływie tej daty, okres jest przedłużany o dokładnie rok od daty wygaśnięcia,
 • Data początkowa jest datą, kiedy produkt został pierwotnie zarejestrowany poprzez stronę internetową Kerio bądź interfejs administracyjny produktu.

3. Co się stanie jak wygaśnie mój SWM?

 • Możesz wciąż korzystać z produktu, ale nie będziesz miał możliwości jego aktualizacji,
 • Zintegrowana wersja antywirusa nie będzie otrzymywała nowych aktualizacji. Z samego antywirusa możesz wciąż korzystać, ale baza wirusów będzie taka, jak przed datą wygaśnięcia.
 • Kerio Web Filter przestanie działać.
 • IPS/IDS w Kerio Control nie będzie pobierał aktualizacji zasad,
 • Wygasły SWM może zostać zaktualizowany poprzez zakup pominiętych lat.

Zalecamy odnawianie SWM do ochrony przed wszystkimi zagrożeniami, w szczególności tymi najnowszymi i najbardziej niebezpiecznymi.

4. Ceny SWM

Roczny koszt SWM to 33% początkowej ceny licencji.

5. Wzrost liczby użytkowników a SWM

Jeżeli zwiększysz liczbę użytkowników Twojej licencji, to dodatkowi użytkownicy będą objęci SWM do daty wygaśnięcia licencji serwerowej.

6. Jak zarejestrować SWM?

Po zakupie otrzymasz klucz/klucze rejestracyjne. Musisz je zarejestrować z produktem, bądź na stronie internetowej Kerio.

Jeżeli otrzymasz pojedynczy klucz, który jest taki sam jak oryginalny klucz rejestracyjny, wprowadź go w pierwszym ekranie procesu rejestracji i kontynuuj.

Jeżeli otrzymałeś serię kluczy (i żaden nie jest taki sam jak oryginalny), należy wprowadzić oryginalny klucz na pierwszym ekranie procesu rejestracji i na kolejnym ekranie dodaj nowe klucze rejestracyjne

7. Czy mogę zmienić lub przenieść licencję na inny system?

W pewnych przypadkach, możę być konieczne unowocześnienie sprzętu lub zmiana systemu operacyjnego. Licencja może być zarejstrowana na nowym systemie, a wszystkie aktualizacji rejestracji (np. zmiana systemu operacyjnego) zostaną dokonane podczas pierwszego uruchomienia. Przed rejestracją licencji na nowym systemie należy usunąć licencję z wcześniejszego server, usuwając produkt lub całkowicie wyłączając serwer.


8. Czy licencja trialowa ma jakieś ograniczenia?

Wszystkie produkty Kerio dostępne są w postaci w pełni funkcjonalnej, 30 dniowej wersji trial, bez ograniczenia liczby użytkowników. Licencja Trial zawiera w sobie wszystkie rozszerzenia, włączając w to Sophos Antivirus oraz Kerio WebFilter. Po upływie 30 dni, do dalszego działania produktu konieczne jest wprowadzenie przez panel administracyjny ważnej licencji.

9. Kto jest właścicielem licencji i kto może reprezentować prawa własności na terenie Polski?

Właścicielem licencji produktów Kerio, zarówno tych starszych już nieistniejących produktów (Kerio Personal Firewall, Kerio Server Firewall) był i jest wyłącznie firma Kerio Technologies Inc. i tylko ona może reprezentować prawa do własności własnych licencji.

*********************************************

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszam y do kontaktu.  Dystrybutor umożliwia umówienie bezpłatnego szkolenia online

sprzedaz[at]suncapital.pl

opracowane przez agencję PR: pr-it.pl