Kerio Operator 2.1.2 – obsługa FAXów

operator-hbox-sbox30 maja 2013r. swoją premierę miała najnowsza wersja Kerio Operator 2.1.2, w której producent m.in. poprawił obsługę w przeglądarce Internet Explorer 10 oraz dodał wsparcie dla nowych sterowników SATA i kontrolerów RAID. Wraz z pojawieniem się dużej wersji 2.1, PBX Kerio wzbogacony został o dodatkowe, długo oczekiwane funkcje. Dodano przede wszystkim obsługę faxów oraz dynamiczne konferencje.

Obsługa faxów

Wcześniej Kerio Operator nie obsługiwał faxów. Od wersji 2.1, mając na uwadze dużą ilość zgłoszeń od klientów, Kerio Technologies dodało do swojej centrali obsługę faxów w 3 wariantach:

  1. Wsparcie dla T.38: Każde rozszerzenie (numer wewnętrzny) utworzone w Kerio Operator może obsługiwać ruch T.38. T.38 jest rekomendowanym standardem dla transmisji faksów w czasie rzeczywistym w sieciach IP. Aby wysyłać i odbierać faxy, konieczne jest podłączenie urządzenia do obsługi faxów do bramki VoIP (np. Cisco SPA 112), a następnie przypisanie jednego z rozszerzeń w Kerio Operator do tej bramki. Aby wysyłać faxy, dostawca usług SIP musi wspierać transmisję T.38 (większość z nich wspiera, ale zawsze lepiej się upewnić).
  2. Fax-to-email: Można aktywować usługę fax-to-email dla każdego rozszerzenia użytkownika (w zakładce „Zaawansowane”). Wszystkie przychodzące faxy zostaną odebrane przez Kerio Operator i przesłane na adres email użytkownika w postaci załącznika PDF i TIFF. Dodatkowo możliwe jest zdefiniowanie usługi PBX na osobnym numerze wewnętrznym, która również będzie realizować funkcję fax-to-email. Należy pamiętać o poprawnym skonfigurowaniu przekazywania SMTP, aby umożliwić centrali Kerio wysyłanie wiadomości.
  3. PDF-to-fax: Interfejs użytkownika MyPhone zapewnia proste wysyłanie faxów, bezpośrednio przez przeglądarkę. Wystarczy aktywować funkcję faxu w ustawieniach MyPhone, następnie wprowadzić numer odbiorcy w polu dzwonienia i kliknąć „Wyślij fax”. W tym momencie MyPhone otworzy nowe okno, w którym możliwe będzie wskazanie pliku do wysłania.

Wbudowany serwer DHCP

Są scenariusze wdrożeń, w których użyteczną staje się możliwość zestawienia serwera DHCP wyłącznie dla urządzeń VoIP. W większych sieciach, może istnieć potrzeba wydzielenia segmentu sieci LAN dla transmisji głosowych. W małych sieciach, routery często nie wspierają opcji 66 DHCP dla automatycznego provisioningu telefonów. Specjalnie na takie sytuacje, Kerio Operator 2.1 został wyposażony w prosty do konfiguracji serwer DHCP.

Zintegrowany serwer DHCP jest domyślnie wyłączony, dzięki czemu nie koliduje z głównym serwerem DHCP w sieci. Aby włączyć DHCP w Kerio Operator, należy przejść do edycji interfejsów, skonfigurować statyczny adres IP i zaznaczyć „Włącz serwer DHCP”. Kerio Operator dopasuje konfigurację serwera DHCP do adresu IP, maski sieciowej i bramy, ustawionych w interfejsie. Opcja 66 DHCP (adres serwera TFTP), wskazująca na adres własny centrali Kerio, zostanie ustawiona dla każdej dzierżawy DHCP.

Zarządzanie dzierżawami DHCP możliwe jest na ekranie „sieć”. W tym miejscu odbywa się rezerwacja adresów IP dla określonych urządzeń, wyłączanie ustawiania opcji 66 DHCP, a także zmiana wskazywanego przez ten parametr adresu centrali.

Dynamiczne konferencje głosowe

Od wersji 2.0, Kerio Operator pozwalał na stworzenie jednej konferencji na każdym rozszerzeniu tego typu. Część użytkowników sugerowała, że przydałaby się możliwość tworzenia większej ilości konferencji na jednym rozszerzeniu, inni w ogóle nie widzieli potrzeby marnowania numerów wewnętrznych dla konferencji. To właśnie skłoniło Kerio do stworzenia dwóch mechanizmów konferencji – konfigurowanych statycznie oraz dynamicznych.

Dzwoniący, wybierając rozszerzenie konferencji dynamicznej, zostanie poproszony o podanie ID konferencji oraz jej PINu. Jeśli ID będzie zgodne z aktualnie trwającą konferencją, dzwoniący zostanie z nią bezpośrednio połączony, w innym przypadku zostanie stworzona nowa konferencja i dzwoniący stanie się jej pierwszym uczestnikiem. Konferencja zostanie zakończona wraz z opuszczeniem jej przez ostatniego uczestnika.

Przypominamy, że wszystkie produkty Kerio umożliwiają bezpłatne testy funkcjonalności przez okres 30 dni od daty instalacji. Więcej na temat możliwości testowania rozwiązań Kerio, w naszym wcześniejszym artykule na blogu. Wszystkich, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące Kerio Operatora, ale nie tylko zapraszamy do kontaktu z Dystrybutorem Kerio na terenie Polski – firmą Sun Capital z Wrocławia.