Kerio dla VMware

Aktualizacja VMware już dostępna

Wszystkie 4 rozwiązania Kerio są teraz włączone do VMware Solutions Exchange.
Klienci i partnerzy, którzy chcą wypróbować wirtualną wersję jakiegokolwiek rozwiązania Kerio, mogą pobrać wersję trialową ze strony: https://solutionexchange.vmware.com/store/companies/902.