Komunikat IceWarp dotyczący luki Log4J

Podobnie jak w poprzednim opublikowanym komunikacie od Mailstore, nasz partner z za południowej granicy wydał komunikat dotyczący wykrytej luki w bibliotekach Apache Log4J.

„W bibliotece Java Apache Log4j wykryto nową lukę poziomu ważności CVSS o poziomie 10. Nie ma to wpływu na żaden produkt IceWarp on-premis ani w chmurze (icewarp cloud), jednak jak zawsze sugerujemy wszystkim naszym klientom aktualizowanie wszystkich produktów. Możesz pobrać najnowszą wersję IceWarp z naszej strony internetowej. Klienci w chmurze są pod stałą opieką zespołu Cloud IceWarp, który okresowo aktualizuje instancje IceWarp.

Więcej informacji na temat CVE-2021-44228 i dlaczego jest tak niebezpieczny można znaleźć tutaj i tutaj.”

link do artykułu: