Licencjonowanie MailStore Server w pytaniach i odpowiedziach cz. I

Poniżej zamieszczamy najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące modelu licencjonowania oprogramowania MailStore Server.
mailstore-boxes-all
Jak wygląda licencjonowanie MailStore Server? Ile licencji potrzebuję?

Licencje MailStore Server sprzedawane są na użytkownika, kategorie cenowe prezentują się w następujący sposób – te znajdujące się na górze tabeli są najdroższe, ponieważ dotyczą małej ilości użytkowników, natomiast te na dole zestawienia wypadają najkorzystniej ze względu na dużą liczbę użytkowników. Minimalna liczba licencji wraz z pakietem rocznego wsparcia technicznego, którą możesz zamówić to pięć. Użytkownik MailStore definiowany jest jako każdy pracownik, którego poczta powinna być archiwizowana. Kilka skrzynek może być przypisanych do jednego użytkownika. W większości przypadków liczba licencji równa się liczbie pracowników wysyłających i otrzymujących wiadomości.

Czy potrzebuję dodatkowej licencji dla folderów publicznych?

Teoretycznie, foldery publiczne mogą być archiwizowane bez dodatkowej licencji – wtedy archiwum administratora może zostać wskazane jako archiwum docelowe , a użytkownikom przyznany dostęp tylko do odczytu do archiwum administratora. Jednak w ten sposób wszystkie podfoldery znajdujące się w archiwum administratora będą widoczne dla wszystkich użytkowników. Jeśli wolałbyś, aby autoryzacje przyznawane były w sposób bardziej szczegółowy, niezbędne byłoby posiadanie oddzielnego użytkownika MailStore dla każdej z “grup autoryzacji”. Dzięki temu mógłbyś zarchiwizować podfoldery dla indywidualnych użytkowników z danej grupy przyznając im prawa do tego archiwum. W takim przypadku potrzebowałbyś dodatkowej licencji dla każdej z grup autoryzacji.

Czy administrator jest uwzględniony w liczbie użytkowników?

Administrator nie musi być brany pod uwagę podczas kalkulacji liczby wymaganych licencji MailStore Server.

Nasza firma zatrudnia dużą liczbę stażystów, co oznacza, że często zmieniamy pracowników. Czy musimy odnawiać licencję za każdym razem, gdy zmieniamy pracownika?

Nie, nie musisz tego robić, możesz przenieść licencje z byłych pracowników na ich następców. Gdy usuwasz użytkownika, jego zarchiwizowane wiadomości zostają zachowane. Odpowiednie archiwum użytkownika, w tym wszystkie maile, są dostępne w MailStore i mogą być przeglądane przez administratora. Kiedy usuwasz użytkownika jego konto zostaje zwolnione, mimo to archiwum tego użytkownika wciąż jest przechowywane. Następnie ta licencja może zostać wykorzystana do utworzenia nowego użytkownika.

Czy mogę w łatwy sposób dodawać użytkowników? Czy czas wsparcia technicznego jest dostosowany?

Tak, zawsze możesz kupić dodatkowe licencje w paczce, która zawiera ich pięć. Możesz także dokupić więcej licencji jeśli umowa wsparcia dla danej instalacji jest wciąż ważna. Cena obliczana jest w oparciu o całkowitą liczbę użytkowników. Czas trwania umowy wsparcia dopasowany jest w taki sposób, aby odzwierciedlała ona czas trwania wsparcia dla głównej instalacji. Należy wziąć to pod uwagę przed zakupem dodatkowych licencji, gdyż być może trzeba będzie przedłużyć umowę wsparcia przed dodaniem nowych użytkowników.

 

Źródło