Licencjonowanie MailStore Server w pytaniach i odpowiedziach cz. III

wordcloud-license-en-300x225Czy oprogramowanie informuje kiedy wygasa moja umowa wsparcia?

MailStore wysyła trzy przypomnienia przed wygaśnięciem umowy wraz z ofertą jej przedłużenia, dlatego żadna umowa wsparcia nie powinna wygasnąć niezauważona. Niemniej jednak, oprogramowanie nie przypomina o wygaśnięciu umowy.

Czy mogę zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji nawet jeśli moja umowa wsparcia wygasła?

Oczywiście, zawsze możesz zaktualizować MailStore Server do wersji, która została wprowadzona przed końcem umowy wsparcia. Tutaj znajdziesz listę wszystkich dostępnych wersji oprogramowania: http://www.mailstore.com/en/mailstore-server-changelog.aspx.

Czy mogę używać MailStore Server nawet gdy nie mam dostępu do Internetu?

Tak, ale aby to zrobić należy stworzyć plik przy użyciu portalu licencjonowania MailStore – https://my.mailstore.com/SoftwareActivation.

Czy MailStore Server jest dostępny w wersji dla Mac lub Linux?

Niestety, producent nie posiada w swojej ofercie rozwiązania MailStore w wersji dla Mac i Linux i nie planuje opracowania takich wersji. MailStore przeznaczony jest dla systemu operacyjnego Microsoft Windows. Możliwym natomiast jest zaimplementowanie MailStore Server działającego na wirtualnej maszynie Windows w dowolnym systemie operacyjnym.

Czy MailStore archiwizuje kalendarz i kontakty?

Nie, MailStore służy wyłącznie do archiwizacji poczty.

Źródło