MailStore Server 10.1 już dostępny

30 marca 2017 producent MailStore Software GmbH zaprezentował najnowszą wersję swojego rozwiązania do archiwizacji poczty, czyli MailStore Server 10.1.

Nowa wersja została wzbogacona o następujące funkcje:

1. raporty dotyczące statusu – w wersji 10.1 administratorzy mogą korzystać z funkcji wysyłki dziennych lub tygodniowych raportów na wskazane adresy mailowe. Raporty zawierają wszystkie ważne dane – od tych dotyczących licencji, po te dotyczące udanych/nieudanych archiwizacji profili użytkowników,

mailstore-10-1-status-report-en_cut-768x625

2. domyślne szyfrowanie STARTTLS dla wszystkich profili – domyślne szyfrowanie dla wszystkich nowo utworzonych profili IMAP zostało zmienione na STARTTLS, natomiast dla profili Exchange zaproponowano domyślne szyfrowanie HTTPS,

3. zmiany w zarządzaniu folderem „wysłane” – od teraz MailStore przy połączeniu IMAP spróbuje automatycznie wykrywać foldery „wysłane” oraz pozwoli administratorowi na wskazanie kilku folderów, które będą traktowane jako foldery „wysłane”,

4. funkcję testowania uwierzytelniania w skonfigurowanej usłudze katalogowej – pozwala administratorowi na przetestowanie czy użytkownik nie tylko może być poprawnie zsynchronizowany z usługi katalogowej, a także czy autoryzacja na jego konto działa poprawnie. Jest to szczególnie przydatne w usługach innych niż Active Directory, w których często autoryzacja realizowana jest przez inny protokół,

5.  funkcję ochrony administratorów przed przypadkową zmianą ustawienia zgodności „Blokuj dostęp administratora” – od teraz poza zarejestrowaniem zmiany administrator jest proszony o ponowne wpisanie swojego hasła, aby potwierdzić, że chce jej dokonać. Opcjonalnie administrator może wpisać powód zmiany, który zostanie zarejestrowany wraz ze zmianą statusu,

 6. funkcje wykluczenia indeksów wyszukiwania z kopii zapasowej – administrator może skonfigurować MailStore tak, aby wykluczyć indeksy wyszukiwania z kopii zapasowych,

7. funkcje „żądaj przyczyny usunięcia wiadomości” oraz „zapisz zmianę w dzienniku audytów” – od teraz administrator, który zechce usunąć wiadomość będzie musiał podać przyczynę, która zostanie zarejestrowana w dzienniku audytów. To samo dotyczy użytkowników, którzy posiadają uprawnienia do usuwania maili  i jednocześnie włączone jest rejestrowanie zdarzeń usuwania wiadomości dla wszystkich użytkowników,

8. rozszerzone funkcje wyszukiwania – dwa nowe słowa kluczowe “bcontent” (odpowiedzialne za przeszukiwanie treści wiadomości) i “acontent” (odpowiedzialne za przeszukiwanie treści załączników) zostały dodane do funkcji wyszukiwania MailStore Server. Usunięto również limit pierwszych 10.000 słów, które brano pod uwagę podczas indeksowania dokumentu. Kolejną nowością jest opcja wyszukiwania zaawansowanego w określonym folderze poprzez kliknięcie na niego prawym przyciskiem myszy w menu podręcznym.

 

Źródło