MailStore Server 9.6

mailstore-logoJuż dziś premiera najnowszej wersji MailStore 9.6. Wiele ulepszeń i poprawek zostało wprowadzonych przez producenta w odpowiedzi na feedback partnerów i klientów. Większość zmian dotyczy poprawienia doświadczeń użytkownika, wsparcia i bezpieczeństwa.

Poniżej lista najważniejszych zmian w MailStore 9.6.

Nowość Klient: Możliwość przypinania klienta do paska zadań na Windows 7 i nowszych

Nowość  Serwer: Nowa metoda API GetServiceConfiguration do odzyskiwania konfiguracji MailStore Server

Nowość MailStore Proxy: Dodano wsparcie dla powiadomienia o doręczeniu (DSN)

Nowość Debug log dla połączeń ze zintegrowanym serwerem IMAP może być uruchomiony na żądanie

Nowość Strona internetowa z możliwością brandowania przy dostępie do klienta przez Client Access Server bez czasowego ID

Nowość Poprawione adresy URL do pobierania klienta i Outlook Add-in z Client Access Server

Ulepszone Wsparcie dla różnych formatów certyfikatu SSL thumbprint w politykach grupowych

Ulepszone Polityki grupowe dają możliwość konfiguracji klienta i języka dodatku Outlooku

Ulepszone Branding daje możliwość zmiany favicon

Naprawione Niepoprawna liczba usuniętych wiadomości w podsumowania podczas próby usunięcia wiadomości z folderów IMAP tylko do odczytu

Naprawione Serwer przestaje odpowiadać w określonych warunkach, gdy jednocześnie wysyłano wiele żądań do usługi katalogowej opartej na LDAP

Naprawione Oferowanie niewspieranego uwierzytelniania Windows w oknie dialogowym kliena

Naprawione Nazwa komputera oraz użytkownik nie są widoczni w aktywnej sesji przy przeglądaniu archiwum za pomocą rozszerzenia Outlook

Naprawione Dostęp mobilny: jQuery i jQuery mobile zaktualizowane do najnowszej wersji

Naprawione Inne drobne błędy

Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji MailStore, zapraszamy tutaj.

Zachęcamy do pobrania darmowej, 30-dniowej wersji próbnej MailStore Server.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z dystrybutorem MailStore w Polsce, firmą Sun Capital.