MailStore Server – bieżące utrzymanie i konserwacja instalacji

Producent tak przygotował oprogramowanie MailStore Server, aby wymagało jak najmniejszych nakładów pracy na utrzymanie go w dobrej formie. Niemniej jednak zaleca się czasami wykonać pewne zadania konserwacyjne, aby zapewnić długotrwałe i bezproblemowe działanie.

Innym powodem przeprowadzania konserwacji i naprawy mogą być błędy, które czasami pojawiają się z powodu awarii systemu lub przypadkowej manipulacji strukturą plików. Mogą one powodować problemy z dostępnością do zawartości niektórych archiwów. W tym artykule dowiesz się jakie zadania konserwacyjne i naprawcze możesz wykonać samodzielnie, zanim skontaktujesz się z pomocą techniczną producenta.

Magazyny archiwum

Administrator MailStore Server może przeprowadzić poniższe czynności przy użyciu klienta MailStore, przechodząc do sekcji Narzędzia administracyjne -> Magazyn -> Położenie magazynów, przez Wiersz poleceń lub jako zaplanowane zadania.

Często będziesz musiał podać identyfikator magazynu archiwum jako parametr id. Możesz znaleźć ten identyfikator w Narzędziach administracyjnych -> Magazyn -> Położenie magazynów w kolumnie ID tabeli Magazyny archiwum.

MailStore Server - bieżące utrzymanie i konserwacja - integralność danych, oczyszczanie, kompaktowanie, odbudowa indeksów wyszukiwania

Alternatywnie, możesz użyć komendy GetStores w Wierszu polecenia, aby uzyskać listę wszystkich magazynów archiwów.

Sprawdzenie Integralności Danych

Sprawdzenie integralności danych służy do określenia, czy wszystkie e-maile znajdujące się w MailStore są wciąż kompletne i w oryginalnym stanie. Sprawdzanie wykryje na przykład, że plik zawartości (.dat) został zmodyfikowany ręcznie. Użyj poleceń VerifyStore, aby sprawdzić pojedynczy magazyn archiwum, i VerifyStores, aby sprawdzić wszystkie magazyny archiwów. Jeśli chcesz sprawdzić także indeksy wyszukiwania, użyj paramteru –includeIndexes=true, w innym wypadku użyj –includeIndexes=false.

VerifyStore --id=1 --includeIndexes=true
VerifyStores --includeIndexes=false
Konserwacja wszystkich plików FDB

Sprawdzanie wszystkich plików Firebird Embedded Database (FDB) używanych przez MailStore Server optymalizuje wewnętrzną strukturę danych i jeśli to konieczne, usuwa nieaktualne strony bazy danych i dzienniki transakcji.

MaintainFileSystemDatabases

MailStore Server - bieżące utrzymanie i konserwacja - integralność danych, oczyszczanie, kompaktowanie, odbudowa indeksów wyszukiwania

Oczyszczanie (Kompaktowanie)

Kompaktowanie Master Database.

CompactMasterDatabase

Kompaktowanie Magazynu archiwum wraz z plikami bazy danych, kontenerów i indeksów.

CompactStore --id=1

Indeksy Wyszukiwania

Jeśli podczas pracy z MailStore nie widzisz pewnych wiadomości w strukturze drzewa folderów lub w wynikach wyszukiwania, winnym może być uszkodzony indeks. Możesz odbudować go w dowolnym momencie i bez utraty danych – nie jest to błąd krytyczny.

Aby odbudować indeksy wyszukiwania przy pomocy klienta MailStore, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Uruchom klienta MailStore i zaloguj się jako administrator (admin).
  2. Kliknij na Narzędzia administracyjne -> Magazyn, a następnie na Indeksy wyszukiwania.
  3. Zaznacz wszystkie indeksy wyszukiwania, które mają zostać odbudowane. MailStore dodatkowo sam oznaczy te, które wymagają przebudowania.
  4. Kliknij przycisk Odbuduj indeksy – proces się rozpocznie.

Komenda Wiersza poleceń do odbudowy wszystkich indeksów wyszukiwania oznaczonych jako „Wymagające odbudowy”, to:

RebuildSelectedStoreIndexes

Dostępny jest również szablon do utworzenia odpowiadającego mu zadania w Narzędziach administracyjnych -> API zarządzania -> Zadania. Tak utworzone zadanie będzie regularnie odbudowywać uszkodzone indeksy wyszukiwania.