MailStore Software dostępny w wersji 9.8

29 czerwca 2016 MailStore GmbH zaprezentował zaktualizowaną wersję swojego oprogramowania MailStore Server 9.8, Mailstore Home oraz Mailstore Service Provider. mailstore-boxes-all

W odpowiedzi na opinie użytkowników w najnowszej wersji programu wprowadzono następujące zmiany i udogodnienia:

• W MailStore Home ponownie dodano funkcję backupu.

• W przypadku ostrzeżeń profile archiwizacji poszczególnych użytkowników oznaczane są jako „Zakończone ostrzeżeniem” w zakładce „Ostatnie wyniki” w przypadku, gdy te ostrzeżenia zostały odrzucone wewnętrznie. Dotychczas ostrzeżenia były jedynie widoczne w szczegółach, a profil archiwizacji danego użytkownika oznaczany był jako „Zakończony pomyślnie”.

• W harmonogramie zadań dodano kolumnę „Ostatnie wykonane zadanie”.

• Ulepszono interfejs użytkownika narzędzia konfiguracji usługi SPE.

• Naprawiono błędy związane ze zbyt wolnym przetwarzaniem listy wyników wyszukiwania odbiorcy w przypadku, gdy wyszukiwana wiadomość wysłana do danego adresata posiadała wielu innych odbiorców w polu „Do”.

• Ponadto, naprawiony został błąd pojawiający się, gdy wysyłano wiadomość do dużej liczby odbiorców, co powodowało zakrywanie treści wiadomości i uniemożliwiało użytkownikom dotarcie do treści maila.

• Ulepszono również kompatybilność z klientami IMAP.

• Dodatkowo, w wersji 9.8 nie pojawia się już niespodziewany wyjątek i niedostępność sekcji konfiguracji „Adresów IP i portów usług”, jeśli skonfigurowany certyfikat nie był dostępny w magazynie certyfikatów Windows.

• Naprawiono błąd występujący, gdy proces archiwizacji był zatrzymywany i pojawiał się komunikat błędu System.UnauthorizedAccessException podczas archiwizacji z systemu plików, który zawierał niedostępne foldery (np. niewłaściwe uprawnienia).

• Skorygowano również pomniejsze błędy oraz wprowadzono różne inne ulepszenia.

Więcej informacji o zmianach w MailStore Software 9.8 znajdziesz tutaj.

 

Źródło