Mikroserwisy w chmurze IceWarp – ogólne informacje

Wraz z wprowadzeniem IceWarp EPOS, mikroserwisy w chmurze odgrywają ważną rolę w rodzinie produktów IceWarp. Pomimo tego, że klient nie musi znać szczegółów działania mikroserwisów, aby uruchomić serwer IceWarp, przedstawiamy krótki ich opis.

Dashboard

  1. Przeglądarka użytkownika wysyła żądanie do serwera, aby otworzyć Dashboard / Notatki w WebClient.
  2. Interfejs Dashboardu / Notatek jest pobierany z interfejsu Microservices Cloud.
  3. API Microservice Cloud żąda danych od serwera i przekształca je w formę czytelną dla Dashboardu.
  4. Gdy dane odebrane z serwera zostaną przekształcone, API Microservices przesyła je do przeglądarki użytkownika.

Icewarp Cloud EPOS - Microservices - Mikroserwisy - Dashboard

Problemy mogą wystąpić na etapie 3, czyli w czasie komunikacji między serwerem, a API Microservices. Jeśli ten drugi nie może uzyskać dostępu do serwera z powodu problemów sieciowych, ikona aplikacji nie będzie widoczna. Serwer przechowuje dane w formacie nieczytelnym dla interfejsu użytkownika (pobranym z Interfejsu Microservices), dlatego muszą zostać przekształcone przez API Microservices. Wszelkie zmiany dokonywane przez użytkowników trafiają do API Microservices, który przekształca je w odpowiednią formę do przechowania i odsyła je z powrotem do serwera.

Dashboard jest mikroserwisem w chmurze, jednak nie przechowuje żadnych danych użytkownika na lokalnym serwerze, oprócz obrazów tła.

Dokumenty

W czasie edycji dokument, plik jest wysyłany szyfrowanym kanałem do Microservices Cloud. W chmurze jest rozpakowywany i prezentowany jako aplikacja WebClient z pełnym zakresem funkcji. Gdy wprowadzone zostaną zmiany, plik jest odsyłany z powrotem do serwera i tam przechowywany.

  1. Przeglądarka użytkownika wysyła żądanie otwarcia Webdokumentów w WebClient. Przechowywane są one na serwerze IceWarp (lokalnym lub w IceWarp Cloud). Serwer bezpośrednio wysyła dokumenty do przeglądarki użytkownika.
  2. Jeśli użytkownik wprowadza zmiany w dokumentach, serwer przekazuje żądanie do WebDocuments Interface Microservices Cloud i przesyła dokumenty do przetworzenia. Microservices Cloud otwiera i prezentuje dokument użytkownikowi w oknie z pełną funkcjonalnością.

Icewarp Cloud EPOS - Microservices - Mikroserwisy - Dokumenty - Documents - WebDocuments

Serwer ładuje interfejs WebClient i przekształca dane do wyświetlenia w przeglądarce użytkownika.

Po stronie serwera znajduje się zapora sieciowa, która kontroluje ruch przychodzący. W niektórych przypadkach może ona zablokować połączenia przychodzące między serwerem, a Mikroserwisami. Serwer i Microservices Cloud komunikują się za pośrednictwem protokołu HTTPS. W związku z tym port, który odbiera ruch przychodzący, musi być dla niego otwarty. Ponieważ komunikacja jest inicjowana przez serwer, a nie przez Mikroserwisy, połączenie ma większe szanse na poprawne zestawienie.

Konferencje

  1. Przeglądarka wysyła żądanie otwarcia Konferencji w WebClient. Ten ostatni jest przechowywany na serwerze IceWarp (lokalnie lub w chmurze).
  2. Serwer wykrywa Cloud Microservices jako bazę danych i otwiera zupełnie nową aplikację w przeglądarce użytkownika. Microservices Cloud nie przetwarza żadnych danych; działa ona wyłącznie w celu otwarcia nowej aplikacji.

Konferencje są planowane na serwerze. Wszystkie interakcje użytkownika odbywają się w Microservices Cloud, ale przechowywany jest tam jedynie interfejs użytkownika. Natomiast wszystkie informacje dotyczące spotkań, kontaktów, historii itp. przechowuje serwer.

Zachęcamy do testowania nowej wersji IceWarp EPOS, dostępnej jako usługa w chmurze oraz do postawienia na własnym serwerze. W przypadku dodatkowym pytań, zapraszamy do kontaktu z Dystrybutorem IceWarp w Polsce – firmą Sun Capital sp. z o.o.