Najnowsza wersja oprogramowania do archiwizacji poczty email – MailStore 23.2

Najnowsza wersja oprogramowania MailStore wersja 23.2: MailStore Server, MailStore Service Provider Edition (SPE), MailStore Home oraz MailStore Gateway są już dostępne.

Wieloczynnikowe uwierzytelnianie dla lokalnych administratorów i użytkowników

Zmiana dotyczy użytkowników, którzy korzystają z uwierzytelniania zintegrowanego, czyli użytkowników, którzy nie synchronizują się za pośrednictwem usług takich jak Microsoft 365. W wersji 23.2 lokalni administratorzy oraz użytkownicy MailStore Server i MailStore Service Provider Edition mogą korzystać z wieloczynnikowego uwierzytelniania (MFA) podczas dostępu do archiwum za pośrednictwem klienta MailStore, dodatku Outlook oraz webclienta. Po wprowadzeniu kodu MFA z aplikacji uwierzytelniającej, można skorzystać z opcji – „urządzenie zaufane”, dzięki czemu nie ma potrzeby dodatkowej autentykacji na tym urządzeniu przez kolejne 14 dni. Administrator może aktywować wieloskładnikowe uwierzytelnianie w aplikacji MailStore.

Uwaga: klienci korzystający z wtyczki MailStore w Outlooku, muszą ją zaktualizować aby móc korzystać z MFA.

MFA - MailStore v. 23.2

Usprawnienia i poprawki

Najnowsza wersja oprogramowania MailStore umożliwia użytkownikom wywołanie wszystkich certyfikatów uwierzytelniania OAuth wraz z datami wygaśnięcia za pomocą interfejsu API, co ułatwia zaplanowanie działań mających na celu odnowienie istniejących certyfikatów. Jest to szczególnie przydatne dla resellerów i dostawców usług zarządzania, którzy muszą zarządzać certyfikatami wielu klientów.

W nowej wersji usunięto problem, występujący na komputerach o niskich parametrach, kiedy wymagane było archiwizowanie dużej liczby skrzynek pocztowych.

Zaktualizowane certyfikaty: spełnione wymagania dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie z przyjętymi przez firmę MailStore standardami, najnowsza wersja oprogramowania – v. 23.2, MailStore Server i MailStore SPE, została certyfikowana przez niezależnego eksperta od ochrony danych.

Certyfikacja uwzględnia wszystkie istotne aspekty ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO) i potwierdza, że zarówno MailStore Server, jak i MailStore SPE spełniają wszystkie wymagania dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w RODO, jeśli są używane zgodnie z zaleceniami producenta.

Certyfikaty-poswiadczajace-zgodnosc-z-RODO

W jaki sposób uzyskać najnowszą wersję oprogramowania MailStore

Jeśli Twoja licencja na oprogramowanie wygasła, bądź chcesz dokonać zakupu nowej licencji, skontaktuj się z nami, przygotujemy dla Ciebie korzystną ofertę oraz zapewnimy dostęp do bezpłatnej 30 dniowej wersji oprogramowania.

Jeśli chcesz się dowiedzieć co zyskasz, decydując się na archiwizację poczty, odsyłam do lektury naszego artykułu – Korzyści płynące z archiwizacji poczty.

Źródło: Philip Inger, MailStore V23.2: Multi-Factor Authentication for Local Administrators and Users22.06.2023.