Nowa wersja oprogramowania NAKIVO Backup & Replication v10.8

Roman Vishtal

Najnowsza wersja NAKIVO Backup & Replication 10.8 jest już dostępna!

Oto szczegółowy przegląd nowych funkcji i ulepszeń w nowej wersji:

vSphere 8 GA Support

Jedną z najważniejszych nowości w tym wydaniu jest obsługa vSphere 8, najnowszej wersji platformy wirtualizacji firmy VMware. Użytkownicy mogą teraz chronić swoje maszyny wirtualne vSphere 8 za pomocą potężnych funkcji ochrony danych w Nakivo Backup and Replication. Obejmuje to pełne i przyrostowe kopie zapasowe, replikację i odzyskiwanie maszyn wirtualnych, a także zaawansowane funkcje, takie jak przetwarzanie z uwzględnieniem aplikacji i obsługa pamięci obiektowej.

S3-Compatible Object Storage Support

Nakivo Backup and Replications v10.8 jest zaprojektowane z myślą o czerpaniu korzyści ze środowisk chmury hybrydowej. Umożliwia ona przechowywanie kopii zapasowych w lokalnej pamięci masowej zgodnej z interfejsem API S3 i wybieranie spośród wielu opłacalnych platform dopasowanych do potrzeb organizacji. Można skonfigurować pamięć masową w siedzibie firmy, aby zminimalizować opóźnienia i zachować pełną kontrolę nad danymi. Włączyć niezmienność dla punktów odzyskiwania i uzyskać niezawodną ochronę przed infekcjami ransomware i przypadkowym usunięciem danych.

Ulepszenia w zakresie użyteczności i zarządzania

Ulepszone przechowywanie backupów — teraz można przejść do nowego, uproszczonego kreatora, aby skonfigurować harmonogramy zadań. Dostosuj retencję kopii zapasowych za pomocą nowego kreatora konfiguracji.

Priorytet pracy — kolejność tworzenia zadań ochrony danych nie powinna decydować o priorytecie, w jakim te zadania są przetwarzane. W wersji 10.8 możesz ustawić poziom priorytetu dla krytycznych zadań tworzenia kopii zapasowych.

Trwały agent — podczas wykonywania odzyskiwania na poziomie plików dla docelowej maszyny wirtualnej, potrzebne są poświadczenia systemu operacyjnego do tej maszyny. Jednak w organizacjach mogą obowiązywać zasady bezpieczeństwa, które nie pozwalają na udostępnianie poświadczeń operatorom ochrony danych. Aby uniknąć problemów z bezpieczeństwem i usprawnić administrację, można wdrożyć trwałego agenta na maszynach wirtualnych do przetwarzania gości i uzyskać dostęp do maszyn wirtualnych bez konieczności wprowadzania poświadczeń maszyn wirtualnych. Dzięki agentowi rozwiązanie komunikuje się z docelowymi maszynami wirtualnymi przez pojedynczy port bez naruszania zasad bezpieczeństwa organizacji.

Bezpośrednie odzyskiwanie z taśmy

Wcześniejsze wersje oprogramowania odzyskiwanie przy użyciu backupu na nośnikach taśmowych wymaga najpierw przywrócenia pełnej zawartości punktu odzyskiwania do repozytorium etapowego. Dzięki funkcji Direct Recovery to Tape można teraz odzyskiwać pełne maszyny wirtualne i instancje EC2 bezpośrednio do infrastruktury z kopii zapasowych przechowywanych na nośnikach taśmowych. Takie podejście poprawia czas i wydajność odzyskiwania. Obsługiwane platformy to VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV i Amazon EC2.

MSP Console

Dzięki nowej konsoli MSP w wersji v10.8 można monitorować i zarządzać wszystkimi instalacjami. Zarówno zdalnymi, jak i lokalnymi — z tego samego pulpitu nawigacyjnego. Zdalne wdrożenie jest po prostu kolejną instalacją, co daje łatwy dostęp do ich działań. Funkcja ta ma na celu zwiększenie wydajności i usprawnienie administracji dla firm MSP oferujących BaaS i DRaaS.

Zapraszamy do kontaktu.