Nowa wersja backup Nakivo – v.10.8 Beta

Roman Vishtal
Zapraszamy do przetestowania nowej wersji Nakivo Backup – v. 10.8 Beta

Poniżej przedstawiamy listę zmian, które wprowadza najnowsza aktualizacja dla tworzenia zapasowej kopii danych.

MSP Console

Dzięki nowej konsoli MSP w wersji v10.8 Beta można monitorować i zarządzać wszystkimi instalacjami. Zarówno zdalnymi, jak i lokalnymi — z tego samego pulpitu nawigacyjnego. Zdalne wdrożenie jest po prostu kolejną instalacją, co daje łatwy dostęp do ich działań związanych z ochroną danych i komponentów infrastruktury. Funkcja ta ma na celu zwiększenie wydajności i usprawnienie administracji dla firm MSP oferujących BaaS i DRaaS.

vSphere 8 GA Support

Nowe wydania VMware to jedne z najbardziej oczekiwanych wydarzeń w branży. Najnowszy vSphere v8 wprowadza kilka ciekawych funkcji, w tym cyfrowe jednostki obliczeniowe (DPU), które mają odciążać procesory serwerów i zwiększać wydajność pracy w chmurze i na obrzeżach.

Zapewniliśmy kompatybilność z wydaniem vSphere 8 Initial Availability (IA) w naszej aktualizacji 10.7.2, gdy tylko to wydanie zostało ogłoszone. Teraz wprowadzamy pełną obsługę vSphere 8 GA w wersji 10.8 Beta. Teraz można użyć NAKIVO Backup & Replication do ochrony obciążeń roboczych w najnowszej wersji platformy wirtualizacji VMware z funkcjami tworzenia kopii zapasowych, replikacji i odtwarzania po awarii.

S3-Compatible Object Storage Support

Nakivo Backup and Replications v10.8 Beta jest zaprojektowane z myślą o czerpaniu korzyści ze środowisk chmury hybrydowej. Umożliwia ona przechowywanie kopii zapasowych w lokalnej pamięci masowej zgodnej z interfejsem API S3 i wybieranie spośród wielu opłacalnych platform dopasowanych do potrzeb organizacji. Można skonfigurować pamięć masową w siedzibie firmy, aby zminimalizować opóźnienia i zachować pełną kontrolę nad danymi. Włączyć niezmienność dla punktów odzyskiwania, aby uzyskać niezawodną ochronę przed infekcjami ransomware i przypadkowym usunięciem danych.

Bezpośrednie odzyskiwanie z taśmy

Wcześniejsze wersje oprogramowania odzyskiwanie przy użyciu backupu na nośnikach taśmowych wymaga najpierw przywrócenia pełnej zawartości punktu odzyskiwania do repozytorium etapowego. Dzięki funkcji Direct Recovery to Tape można teraz odzyskiwać pełne maszyny wirtualne i instancje EC2 bezpośrednio do infrastruktury z kopii zapasowych przechowywanych na nośnikach taśmowych. Takie podejście poprawia czas i wydajność odzyskiwania. Obsługiwane platformy to VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV i Amazon EC2.

Ulepszenia w zakresie użyteczności i zarządzania

Ulepszone przechowywanie backupów — teraz można przejść do nowego, uproszczonego kreatora, aby skonfigurować harmonogramy zadań i ustawienia retencji w jednym kroku i w jednym widoku. Dostosuj retencję kopii zapasowych za pomocą nowego kreatora konfiguracji. Określ ustawienia retencji dla każdego harmonogramu w ramach zadania tworzenia kopii zapasowych lub replikacji i ustaw daty wygaśnięcia punktów odzyskiwania, aby uzyskać bardziej szczegółową kontrolę.

Priorytet pracy — kolejność tworzenia zadań ochrony danych nie powinna decydować o priorytecie, w jakim te zadania są przetwarzane. W wersji 10.8 Beta możesz ustawić poziom priorytetu dla krytycznych zadań tworzenia kopii zapasowych, aby przetwarzane jako pierwsze w kolejce i zapewniały ukończenie ich na czas.

Trwały agent — podczas wykonywania odzyskiwania na poziomie plików dla docelowej maszyny wirtualnej, potrzebne są poświadczenia systemu operacyjnego do tej maszyny. Jednak w organizacjach mogą obowiązywać zasady bezpieczeństwa, które nie pozwalają na udostępnianie poświadczeń operatorom ochrony danych. Aby uniknąć problemów z bezpieczeństwem i usprawnić administrację, można wdrożyć trwałego agenta na maszynach wirtualnych do przetwarzania gości i uzyskać dostęp do maszyn wirtualnych bez konieczności wprowadzania poświadczeń maszyn wirtualnych. Dzięki agentowi rozwiązanie komunikuje się z docelowymi maszynami wirtualnymi przez pojedynczy port bez naruszania zasad bezpieczeństwa organizacji.

Przetestuj wersję 10.8 Beta

Tagi: beta, NAKIVO,