Doświadczenia i wnioski z Kongresu Trójmorza w Lublinie

W dniach 16-17 maja mieliśmy okazję wziąć udział w Samorządowym Kongresie Trójmorza w Lublinie. Była to dla nas doskonała okazja do tego abyśmy mogli przedstawić innym uczestnikom korzyści płynące z inwestycji w szkolenia z cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie mogliśmy się przyjrzeć specyfice szans oraz problemów, które stanowią wyzwanie dla państw regionu Europy Środkowo – Wschodniej.

Company Unhacked jako ciekawa alternatywa dla tradycyjnych i monotonnych szkoleń

W związku z tym, że jesteśm firmą, która specjalizuje się w zapewnieniu produktów i usług z zakresu cyberbezpieczeństwa, postawiliśmy sobie za cel uświadomić pozostałych uczestników jak istotne jest dla nas wszystkich cyberbezpieczeństwo oraz, że filarem każdego systemu i infrastruktury są ludzie, czyt. zwykli pracownicy do których kierujemy nasze szkolenia.

Przedstawiciele firm, instytucji państwowych, uczelni wyższych oraz pracujący na miejscu dziennikarze mogli przekonać się o tym, że szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa wcale nie musi być nudne i może stać się idealną do okazję do zanurzenia się w wirtualny świat w którym wcielamy się w rolę hakera próbującego uzyskać dane naszej firmy. Nasze stoisko na tle wielu innych wyróżniało się: nowoczesnością oraz dużym poziomem interakcji ze strony uczestników, którzy zakładając headset HTC bądź PICO mieli okazję zagłębić się w mroczny świat darknetu.

Oprócz naszego flagowego produktu Company (Un)hacked prezentowaliśmy również rozwiązania serwera pocztowego IceWarp, renomowanych produktów Sophos oraz narzędzia do archiwizacji poczty MailStore.

Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować za zaproszenie naszym partnerom z lubelskiej firmy ED&R oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego.

Wnioski które wyciągnęliśmy z rozmów oraz odbywających się prelekcji

Rosyjska wojna na Ukrainie skłoniła kraje Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza te znajdujące się na wschodniej flance NATO, do podjęcia bezprecedensowych działań w celu ochrony swoich granic oraz wzmocnienia odporności gospodarek. Działania te są konieczne zarówno w świecie fizycznym, jak i w cyberprzestrzeni. Oprócz pilnych zadań, takich jak dywersyfikacja źródeł energii, rekonfiguracja łańcuchów dostaw i zwiększenie wydatków wojskowych, kraje naszego regiony muszą również podjąć znaczące inwestycje w cyberbezpieczeństwo. Zwiększony oraz skomplikowany poziom cyberataków doprowadziły do przełamania barier infrastrukturalnych przyczyniając się do zmniejszenia odporności, szkód gospodarczych oraz wzrostu zagrożeń dla krajów regionu.

Trwająca wojna na Ukrainie zintensyfikowała wojnę cybernetyczną, potencjalnie osiągając niespotykany w historii poziom. Działania wojsk rosyjskich na Ukrainie są wspierane cyberatakami, co skłania Ukrainę do szukania na tym polu pomocy u sojuszników. Sojusznicy Ukrainy muszą przygotować się do bezpośredniego przeciwstawienia się rosyjskiej cyberpotędze, która prawdopodobnie będzie atakować sieci ICT, systemy i integralność danych na większą skalę. Rosyjscy hakerzy, zwłaszcza ci specjalizujący się w atakach ransomware, mogą szukać finansowej zemsty na zachodnich podmiotach z powodu sankcji ekonomicznych, co może prowadzić do żądań znacznego okupu. Niepokój budzą zaawansowane trwałe zagrożenia (APT) w infrastrukturze krytycznej i przemysłowych systemach sterowania, takie jak np. włamanie do Viasat. Ataki na globalną infrastrukturę cyfrową, w tym protokoły komunikacyjne, BGP i DNS, mogą spowodować poważne zakłócenia w globalnym Internecie.

Konieczna jest współpraca państw Trójmorza w obszarze cyberbezpieczeństwa w szczególności w zakresie wdrażania nowych przełomowych technologii (EDT – Emerging Disruptive Technologies). Cyberbezpieczeństwo powinno być włączone do procesu projektowania EDT, aby uniknąć luk w zabezpieczeniach. Duży nacisk powinno się położyć również na wdrożeniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym.

Doświadczenia i wnioski z Kongresu Trójmorza


Zapowiedź udziału
Cyberbezpieczeństwo na Samorządowym Kongresie Trójmorza w Lublinie

Już w najbliższym tygodniu, w dn. 16 i 17 maja, będziemy uczestniczyć w Lublinie, na kolejnej edycji Samorządowego Kongresu Trójmorza. Jest to Forum Gospodarcze, w którym uczestniczą przedstawiciele państw położonych na obszarze między morzami: Bałtyckim, Czarnym oraz Adriatyckim. W Kongresie biorą udział przedstawiciele samorządów lokalnych, władz centralnych, przemysłu, biznesu, organizacji pozarządowych i innych instytucji z krajów takich jak: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Chorwacja, Słowenia i Rumunia.

Uczestnicy mają możliwość wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów oraz omawiania wspólnych projektów i inicjatyw mających na celu rozwój regionu Trójmorza. Kongres ma na celu promowanie współpracy w obszarach takich jak gospodarka, infrastruktura, transport, energetyka, turystyka, kultura oraz edukacja.

My, jako firma działająca na co dzień w sektorze cyberbezpieczeństwa, chcielibyśmy podzielić się z uczestnikami Forum swoim doświadczeniem i wiedzą na temat zagrożeń w sieci. Zależy nam na tym, aby zwiększyć świadomość decydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz pokazać, jak nowoczesna technologia VR może pomóc w prowadzeniu szkoleń w tym zakresie. Zainteresowani uczestnicy będą mogli zapoznać się z naszym rozwiązaniem – Company (Un)hacked – w ramach prezentacji rozwiązań prowadzonych w strefie wystawienniczej (codziennie w godzinach 13-17) oraz w trakcie odbywającego się w środę wydarzenia towarzyszącego – STARTUPS DAY – FUTURE IS NOW!

A poniżej przedstawiamy najciekawsze fakty związane z branżą cyberbezpieczeństwa w regionie Trójmorza

Zapoznaj się z agendą na stronie wydarzenia.

Aby bardziej wprowadzić w tematykę cyberbezpieczeństwa na obszarze Trójmorza, przytoczymy w następnym wpisie najważniejsze wnioski płynące z raportu przygotowanego przez Instytut Kościuszki – Three Seas United in Cyberpower.