Niepoprawna konfiguracja aplikacji Sophos Mobile Control podczas instalacji w ramach Apple DEP

Podczas rejestracji urządzeń iOS w ramach programu DEP (Device Enrollment Program) firmy Apple i instalacji aplikacji Sophos Mobile Control, urządzenie pozostaje w stanie „Enrolling”. Uruchomienie aplikacji Sophos Mobile Control na urządzeniu iOS nie inicjuje synchronizacji. Po naciśnięciu sekcji „Corporate management”, aplikacja się zawiesza.

Produkty i środowisko
  • Urządzenia iOS zarejestrowane w ramach programu DEP firmy Apple
  • Sophos Central Mobile
Objawy

Urządzenia iOS, na których zainstalowano aplikację Sophos Mobile Control podczas rejestracji w programie DEP, pozostają w statusie „Enrolling”. Aplikacja SMC musi się zsynchronizować, aby urządzenie uzyskało status „Managed”. Do momentu poprawnego zsynchronizowania aplikacji, urządzenia pozostaną w stanie „Enrolling”.

Rozwiązanie

Obecnie deweloperzy Sophos analizują problem. Jako tymczasowe rozwiązanie spróbuj dezaktywować opcję „Install SMC app” w profilu programu Apple DEP.

Zastosuj się do poniższych kroków, aby poprawnie wyłączyć instalację aplikacji SMC w ramach Apple DEP:

  1. Zaloguj się do Sophos Central Mobile.
  2. Przejdź do opcji Setup -> Apple setup.
  3. Przełącz się na kartę Apple DEP profile.
  4. Wyedytuj odpowiedni profil DEP.
  5. Wyłącz opcję Install SMC app.
  6. Naciśnij Apply, aby zamknąć widok edycji profilu DEP.
  7. Na końcu strony naciśnij Save – spowoduje to przesłanie wprowadzonych zmian do Apple.
  8. Przywróć ustawienia fabryczne urządzeń zawieszonych w stanie „Enrolling”.

Gdy wykonasz te czynności, rejestrowane urządzenia zostaną prawidłowo dodane do Sophos Central Mobile i będą widoczne jako „Managed”.

Jeśli chcesz zainstalować aplikację Sophos Mobile Control, upewnij się, że dla urządzeń skonfigurowano adres e-mail. Następnie rozdystybuuj aplikację, korzystając z zadania „Install app” wraz z akcją „Reconfigure SMC app”. Szczegóły dotyczące aktywacji aplikacji zostaną wysłane na skonfigurowany adres e-mail.