W jaki sposób przygotować się na wdrożenie Dyrektywy NIS 2?

Jakie kroki należy podjąć w celu przygotowania się na wdrożenie Dyrektywy NIS 2?

Dyrektywa NIS 2 (Network and Information Systems Directive) to unijna dyrektywa dotycząca cyberbezpieczeństwa, która wprowadza wymagania dotyczące ochrony systemów informatycznych i sieci przed zagrożeniami. Aby przygotować się na wdrożenie dyrektywy NIS 2, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zrozumienie wymagań dyrektywy: Zapoznaj się dokładnie z treścią dyrektywy i zrozum, jakie wymagania będą miały wpływ na Twoją firmę.
 2. Wykonanie oceny ryzyka: Przeprowadź ocenę ryzyka w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń dla Twoich systemów informatycznych i sieci. Na podstawie tej oceny opracuj strategię ochrony.
 3. Wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa: Wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa, takich jak zapory ogniowe, programy antywirusowe, systemy wykrywania ataków i systemy zarządzania zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM).
 4. Zwiększenie świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, aby zwiększyć ich świadomość w zakresie cyberbezpieczeństwa, takie jak zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci, phishing i inne metody ataków.
 5. Przygotowanie planu zarządzania incydentami: Opracowanie planu zarządzania incydentami, który obejmuje procedury dotyczące reagowania na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem.
 6. Regularna aktualizacja systemów i oprogramowania: Regularne aktualizacje systemów i oprogramowania są kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa sieci.
 7. Współpraca z dostawcami usług: współpracuj z dostawcami usług, którzy mogą pomóc w wdrożeniu dyrektywy NIS 2, takimi jak usługi związane z bezpieczeństwem sieciowym, monitorowaniem zagrożeń i zapewnieniem zgodności – możesz umówić się z nami na spotkanie, na którym podpowiemy Ci w jaki sposób możesz przygotować się na nowe wymagania związane z wdrożeniem w życie NIS 2
 8. Regularna weryfikacja: Regularnie weryfikuj swoje systemy i procedury, aby upewnić się, że są skuteczne i zgodne z wymaganiami dyrektywy NIS 2
 9. Przygotowanie dokumentacji: Przygotuj dokumentację dotyczącą wdrożenia dyrektywy NIS 2, w tym procedury, strategie i plany zarządzania incydentami, aby móc wykazać zgodność z wymaganiami dyrektywy

Wdrażanie dyrektywy NIS 2 wymaga zrozumienia wymagań i oceny ryzyka, wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz zwiększenia świadomości pracowników.

Które przedsiębiorstwa powinny przygotować się do wdrożenia dyrektywy?

Z treści dyrektywy wynika, że wymiar kary będzie zależny od tego do której grupy będzie należał podmiot, który nie zastosował się do założeń regulacji. Zapis przewiduje podział na dwie grupy, skupiające sektory:

 1. Kluczowe z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa, a więc takie jak:
 • sektor energetyczny
 • transport
 • bankowość
 • sektor ochrony zdrowia
 • sektor wodno-kanalizacyjny
 • sektor skupiający przedsiębiorstwa działające w ramach infrastruktury cyfrowej.

2. Ważne z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa:

 • skupiające usługi pocztowe i kurierskie
 • branżę produkcyjną 
 • segment związany z produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności
 • sektor związany z gospodarką odpadami
Jakie kary przewidziane są dla poszczególnych sektorów:

Przedsiębiorstwa sklasyfikowane jako należące do grupy kluczowej, mają być objęte karami na poziomie 10 000 000 euro lub 2 % całkowitego rocznego poziomu obrotu przedsiębiorstwa, w zależności od tego która z kwot będzie wyższa.

Sektory ważne, mają być z kolei objęte karami na poziomie do 7 000 000 euro lub do 1.4 % całkowitego rocznego obrotu przedsiębiorstwa, w zależności od tego która kwota jest wyższa.