Premiera oficjalnej wersji Kerio Connect 8

4 grudnia 2012 – premiera nowej wersji Kerio Connect oznaczonej numerem 8.0.0

Wcześniejszy artykuł z wersji Beta Kerio Connect 8

webmail 8.0

Co nowego?

Gruntowna zmiana związana z Webmail. Zarówno architektura, jak i interfejs użytkownika, został przebudowany od podstaw, aby zapewnić większą wydajność oraz wizerunek odpowiadający współczesnym aplikacjom internetowym. Nowa wersja Webmail jest całkowicie funkcjonalna i wspierana przez producenta. Ze względu jednak na diametralną zmianę oraz na zrozumienie potrzeb Klienta, istnieje możliwość korzystania także ze starej wersji Webmail. Odpowiedniej konfiguracji ustawień dokonuje administrator serwera.

 

Nowy moduł AntySpam – Greylisting

Greylisting jest bardzo skuteczną metodą walki ze spamem, polegającą na opóźnieniu odbierania pierwszej próby dostarczenia maila i sprawdzeniu nadawcy pod kątem wiarygodności serwera, z którego dostarczana jest poczta. Mechanizm opóźnienia dostarczenia poczty jest skuteczny, ponieważ dla nadawców spamu odczekiwanie na ponowne odpytanie serwerów jest zbyt kosztowne i nieopłacalne. Pomimo, że koncepcja Greylistingu jest skuteczna, ma jednak wadę związaną z koniecznością czekania na właściwą pocztę, która pierwszy raz próbuje dotrzeć na nasz serwer. Celem zniwelowania tego problemu, Kerio stworzyło Greylisting cloud service – usługę w chmurze, która tworzy globalnie białą listę adresów IP serwerów email. Poczta dostarczana z puli adresów zdefiniowanych na białej liście jest natychmiast dostarczana do serwerów klienckich Kerio Connect. Greylisting jest domyślnie wyłączony i aby uruchomić tę opcję, należy przejść do zakładki Greylisting, w konfiguracji narzędzi antyspamowych w panelu administracyjnym Kerio Connect. Usługa jest dostępna dla wszystkich klientów, którzy posiadają aktualną subskrypcję dla swojego serwera Kerio Connect.

 

Udoskonalenie Anti-Spam dla SMTP

W nowej wersji Kerio Connect 8.0 producent udostępnia dwie nowe technologie do walki ze spamem na poziomie protokołu SMTP. Pierwszą opcją jest blokowanie klientów bez ustawionego rekordu PTR, czyli tzw. zwrotnego (odwrotnego) DNS. Opcja ta poprawia skuteczność filtrowania spamu, odrzucając połączenia SMTP z BOT sieci od np. zainfekowanych komputerów. Zdefiniowany rekord PTR DNS jest koniecznym wymogiem dla serwerów SMTP odpowiadających za przesyłanie poczty. Drugim elementem dodatkowego zabezpieczenia SMTP jest możliwość wymuszania uwierzytelniania użytkowników email z domen zdefiniowanych w Kerio Connect. Jest to opcja, która ma udoskonalić działanie istniejących mechanizmów antyspamowych Caller-ID i SPF. Mechanizm pozwala na odrzucanie poczty email nadawcy, która została wysłana z kont użytkowników z domeny lokalnej na serwerze. Nowa metoda dotyczy tylko tych klientów, którzy nie mają włączonego przekazywania wiadomości email do innych domen dla przychodzących wiadomości.

 

Udoskonalone powiadamianie Out Of Office

Powiadomienia Out Of Office zostały rozbudowane o mechanizm, który odpowiada jedynie na maile przesyłane bezpośrednio do użytkownika. Kerio Connect 8.0 automatycznie wykryje wiadomość wysłaną w ramach mailingu i nie wygeneruje odpowiedzi z ustawionym komunikatem Out Of Office. Działa to dokładnie tak, że mechanizm nie odpowie na maile, w których odbiorca nie jest zdefiniowany w nagłówkach email jako adresat wiadomości.

 

Synchronizacja notatek z OS X i iOS

Serwer poczty Kerio Connect 8.0 rozszerza zakres klientów pracy grupowej z synchronizacją notatek. Nowa wersja rozszerza wsparcie wspomnianej funkcjonalności dla notatek na OS X 10.8 i iOS. Notatki są synchronizowane automatycznie przez IMAP. Na OS X 10.8 notatki są automatycznie konfigurowane wraz z programem Mail (dotyczy konfiguracji IMAP i Exchange IMAP). Synchronizację notatek można włączyć w System/Preferencje/Mail, Kontakty i Kalendarz. Urządzenia iPhone i iPad z systemem operacyjnym iOS5 oraz iOS6 mogą synchronizować notatki przy konfiguracji konta IMAP. Kerio Connect umożliwia łatwą konfigurację przy wykorzystaniu narzędzia do auto-konfiguracji ze strony integracji Kerio Connect.

 

Kerio Connect z dedykowanym antywirusem SOPHOS

W alternatywach IT prostota zawsze wygrywa. Po latach wsparcia dla wielu wtyczek AV, opcjonalnie dostępnych w Kerio Connect, producent odnotował fakt, że większość klientów wybiera wbudowany silnik antywirusowy i antymalware firmy SOPHOS. Dlaczego? Ponieważ jest to proste, wygodne i ekonomiczne rozwiązanie. Tym samym zdecydowano, że wsparcie dla wtyczek AV firm trzecich (AVG, avast!, ClamAV, Dr Web & ESET) zostanie przerwane. W obecnej wersji Kerio Connect 8.00, klienci posiadający zewnętrzne wtyczki AV, mogą ich jeszcze używać. Od kolejnej wersji, Kerio Connect będzie dostarczany wyłącznie z wbudowanym silnikiem antywirusowym i antymalware firmy SOPHOS.

 

Wsparcie dla Microsoft Windows 8 i Windows Server 2012

Kerio Connect 8.0 może być już zainstalowany na platformie Microsoft Windows Server 2012, udostępniając pracę grupową i pełną funkcjonalność dla klientów. Użytkownicy systemu operacyjnego Microsoft Windows 8 mogą używać Microsoft Internet Explorer 10 celem dostępu do poczty za pośrednictwem nowego klienta Kerio Connect. Kerio Connect wspiera także konfigurację konta w aplikacji pocztowej systemu Windows 8, przy użyciu protokołów IMAP i POP3.

 

Wsparcie dla Microsoft Outlook 2013

Kerio Outlook Connector (Offline) 8.0 posiada wsparcie dla Microsoft Outlook 2013 w wersji 32-bit oraz 64-bit. Outlook 2013 wraz z Kerio Outlook Connectorem (Offilne) pozwala na synchronizację całej poczty i pozostałych elementów pracy grupowej, zachowując jednocześnie wsparcie dla elementów udostępnionych i folderów publicznych. Kerio Outlook Connector (Offline) może pracować z każdą edycją Microsoft Outlook 2013 poza wersją Click-to-Run, która nie wpiera zewnętrznych aplikacji MAPI.

 

Zmiany w wymaganiach systemowych

 

• Wsparcie dla Microsoft Windows Server 2012.

• Wsparcie Kerio Outlook Connector (Offline Edition) dla  Microsoft Windows 8

• Wsparcie Kerio Outlook Connector (Offline Edition) dla Microsoft Outlook 2013

• Wsparcie Kerio Connect Client i Kerio Webmail dla Microsoft Internet Explorer 10

• Wsparcie dla Microsoft Exchange 2010 przez Kerio Exchange Migration Tool

• Wycofane wsparcie dla Microsoft Windows 2000

• Wycofane wsparcie dla Microsoft Outlook 2003 bez SP3 i KB2449798

Kerio Connector dla BlackBerry

Kerio Connector dla BlackBerry zostanie wycofany w kolejnej dużej wersji  Kerio Connect.

Kerio Sync Connector dla Mac

Kerio Sync Connector dla Mac zostanie wycofany w kolejnej dużej wersji Kerio Connect.

Począwszy od wersji OS X 10.6, klienci na Mac mogą używać synchronizacji z Kerio Connect z wykorzystaniem protokołów CalDAV i CardDAV. Kerio udostępnia narzędzie auto-konfiguracji, dostępne do pobrania ze strony integracji serwera pocztowego.

Zauważone problemy

Użytkownicy wykorzystujący iCal będą musieli odwołać wszystkie wcześniejsze przypomnienia, w momencie pierwszego uruchomienia klienta Kerio Connect.

Upgrade

Brak zauważonych problemów.

Upgrade Kerio Outlook Connectora (Offline Edition)

Brak zauważonych problemów.

Downgrade

Brak zauważonych problemów.

Downgrade Kerio Outlook Connectora (Offline Edition)

Kerio Outlook Connector (Offline Edition) nie będzie działać po downgrade wersji do 7.4 lub niższej. Wymagane jest zainstalowanie wersji zgodnej z wersją serwera. Można użyć instalatora dostępnego do pobrania ze strony integracji serwera pocztowego.

Zapraszamy na webinaria producenta:

Edycja Europejska: Tuesday, December 11th, 3pm GMT – rejestracja

Edycja światowa: Tuesday, December 11th, 10am PDT – rejestracja

4 Komentarzy. Zostaw nowy