Rodzaje backupu

Roman Vishtal

Backup ma na celu zminimalizowanie ryzyka utraty danych, co jest szczególnie ważne dla firm, organizacji i instytucji, które przechowują duże ilości ważnych informacji. Taka kopia zapasowa pozwala na szybkie przywrócenie danych i minimalizuje straty wynikające z ich braku.

Backup może być wykonywany na różne sposoby, w tym jako pełna kopia zapasowa, przyrostowa kopia zapasowa lub różnicowa kopia zapasowa.

Pełny backup

Rodzaj kopii zapasowej wszystkich danych znajdujących się na urządzeniu lub w systemie informatycznym. Podczas tworzenia pełnej kopii zapasowej, wszystkie pliki i foldery kopiowane na nośnik zewnętrzny lub wirtualny. Kopia zapasowa jest jednym z najbardziej kompletnych rodzajów kopii zapasowych. Zawiera wszystkie dane, które są niezbędne do przywrócenia systemu lub urządzenia do pełnej funkcjonalności w razie awarii, lub utraty danych. Jest to zazwyczaj najdłuższy proces tworzenia kopii zapasowej i wymaga najwięcej miejsca na nośniku. Full backup często wykonywany raz na jakiś czas. Na przykład co tydzień lub co miesiąc, w zależności od potrzeb i ważności przechowywanych danych. Kopie zapasowe pełne mogą być stosowane w połączeniu z innymi rodzajami kopii zapasowych, takimi jak kopie zapasowe różnicowe lub inkrementalne, aby zmniejszyć czas potrzebny na tworzenie kopii zapasowej i oszczędzić miejsce na nośniku.

Inkrementalna kopia zapasowa

Rodzaj kopii zapasowej, który tworzy kopię tylko zmienionych lub dodanych od ostatniego backupu plików i danych. Backup przyrostowy jest więc szybszy i zajmuje mniej miejsca niż pełna kopia zapasowa, ponieważ nie kopiuje całego systemu lub urządzenia. Podczas tworzenia backupu przyrostowego, system lub oprogramowanie kopii zapasowej identyfikuje i kopiuje tylko te pliki, które uległy zmianie od czasu ostatniego backupu. Dzięki temu proces tworzenia kopii zapasowej jest szybszy i wymaga mniejszej ilości miejsca na nośniku. Backup przyrostowy często stosowany jako uzupełnienie pełnych kopii zapasowych, ponieważ umożliwia szybsze i bardziej efektywne tworzenie kopii zapasowej systemu lub urządzenia. Dzięki temu można częściej tworzyć kopie zapasowe, co zwiększa szanse na szybkie przywrócenie danych w razie awarii lub utraty danych.

Backup przyrostowy

Rodzaj kopii zapasowej, który tworzy kopię tylko zmienionych od czasu ostatniego pełnego backupu plików i danych. W przeciwieństwie do backupu przyrostowego tworzy kopię zmienionych plików od czasu ostatniego pełnego backupu. Podczas tworzenia backupu różnicowego, system lub oprogramowanie kopii zapasowej porównuje aktualny stan systemu z pełną kopią zapasową. Następnie tworzona kopia tylko tych plików, które uległy zmianie od czasu ostatniego pełnego backupu. Backup różnicowy jest szybszy i zajmuje mniej miejsca niż pełna kopia zapasowa. Taki backup nie kopiuje całego systemu lub urządzenia, ale tylko zmienione pliki od czasu ostatniego pełnego backupu. W porównaniu do backupu przyrostowego backup różnicowy wymaga więcej miejsca na nośniku i czasu na tworzenie kopii zapasowej. Taka kopia jest często stosowana jako uzupełnienie pełnych kopii zapasowych. Umożliwia szybsze i bardziej efektywne tworzenie kopii zapasowej systemu lub urządzenia. Dzięki temu można częściej tworzyć kopie zapasowe, co zwiększa szanse na szybkie przywrócenie danych w razie awarii lub utraty danych.

Podsumowanie

Backup jest ważny dla firmy, ponieważ zapewnia ochronę danych i minimalizuje ryzyko utraty informacji w przypadku awarii systemu, ataku hakerskiego lub innego incydentu, co pozwala na szybkie przywrócenie działalności firmy. Prawidłowy wybór sposobu backupu jest ważne, ponieważ zmniejsza wydatki dla firmy i oszczędza zasoby techniczne.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie backupu — zapraszamy do naszej nowej strony. Tam można zapoznać się z ofertą i za pomocą konfiguratora stworzyć zapytanie, które my szybko przetworzymy i skontaktujemy się z Państwem.

Tagi: backup,