Sophos Central AV: spadek wydajności w środowisku Windows

Producent poinformował o możliwych przyczynach spadku wydajności stacji pracujących w środowisku Windows przy korzystaniu z antywirusa Sophos, zarządzanego z chmury Sophos Central.

PRODUKTY i ŚRODOWISKO

DIAGNOZA

Należy sprawdzić klucz rejestru:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sophos Endpoint Defense\EventJournal\Config
Nazwa="MonitorDirectoryReads" Typ="REG_DWORD" Dane="1"

WYJAŚNIENIE

Wartość rejestru wskazuje, że wykrywanie agresywnych zagrożeń (Aggressive threat detection) zostało włączone w ustawieniach konta w Sophos Central. Może być to przyczyną spadku wydajności stacji i serwerów Windows, na których działa Central Sophos AV.

Po włączeniu wykrywania agresywnych zagrożeń, na urządzeniach stosowane są dodatkowe agresywne reguły w celu identyfikowania podejrzanych zachowań i działań. Tryb ten jest przeznaczony do przeprowadzania testów.

Z trybu tego należy korzystać tylko wtedy, gdy producent o to poprosił lub prowadzone są testy przez zewnętrznych badaczy. Ze względu na agresywne reguły w tym trybie, administratorzy muszą monitorować wydajność urządzenia, która może spadać.

ROZWIĄZANIE

  1. Zaloguj się do swojego konta Sophos Central.
  2. Kliknij nazwę swojego konta w prawym górnym rogu strony.
  3. Przejdź do Account details > Account preferences.
  4. W obszarze Evaluations Modes wyłącz Wykrywanie agresywnych zagrożeń (Aggressive threat detection) i kliknij Save.

Sophos Central - preferencje konta - Aggressive threat detection