Sophos Cloud

Sophos-Cloud-Home

W imieniu producenta oprogramowania Sophos, mamy przyjemność zaprezentować rozwiązanie Sophos Cloud, które umożliwia szybkie i łatwe zabezpieczenie wszystkich komputerów z systemami Windows, Mac oraz urządzeń mobilnych poprzez chmurę.

Chmura Sophos jest jedynym zintegrowanym rozwiązaniem bezpieczeństwa dla Windows, Mac oraz urządzeń mobilnych. Nie wymaga ona żadnych nakładów pracy przy wdrożeniu, zarządzaniu i utrzymywaniu dzięki prostemu, intuicyjnemu interfejsowi. Konsola zarządzająca jest utrzymywana w chmurze przez Sophos i nie ma potrzeby instalowania serwera. System jest gotowy do pracy w kilka minut.

Prosta i efektywna ochrona

Chmura Sophos jest oparta na sprawdzonej technologii, która chroni 100 milionów urządzeń na całym świecie. Polityki bezpieczeństwa definiowane dla użytkowników działają dla urządzeń, systemów operacyjnych i miejsca ich pobytu. Jeden zintegrowany i lekki agent powstrzymuje malware z wykorzystaniem wielu warstw ochrony, włączając wykrywanie eksploitów internetowych, HIPS, ochronę przed przepełnieniem bufora czy metodami typu sandbox. Ochrona jest aktualizowana automatycznie, a dodatkowe sprawdzanie podejrzanych plików w czasie rzeczywistym poprzez połączenie internetowe zwiększają bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi (ang. MDM) w chmurze Sophos pozwala użytkownikom na pracę również poza biurem, bez wpływu na bezpieczeństwo danych korporacyjnych. Ujednolicone zarządzanie umożliwia podgląd wszystkich urządzeń i polityk z jednej zintegrowanej konsoli.

Bezpieczeństwo podczas przeglądania stron internetowych

Internet i strony internetowe są najczęstszym źródłem infekcji urządzeń użytkowników końcowych. Chmura Sophos chroni użytkowników dzięki wbudowanej ochronie internetowej, uruchomionej domyślnie. Automatycznie blokuje dostęp do podejrzanych i zainfekowanych stron oraz blokuje eksploity w kodzie Java, dokumentach PDF i obiektach Flash.

Bezpieczne korzystanie z Internetu z kontrolą ruchu webowego

Web Control – kontrola dostępu do stron internetowych, wymusza bezpieczne i zarazem produktywne korzystanie z Internetu, niezależnie od tego czy użytkownicy znajdują się w domu, w pracy czy w delegacji. Predefiniowane polityki pozwalają na szybkie konfigurowanie polityk tak, by sprostać wymaganiom polityk bezpieczeństwa i przepisom prawa. Web Control pozwala także na zdefiniowanie limitów czasowych korzystania ze stron niezwiązanych z pracą w czasie jej trwania. Wymuszanie tych polityk jest wbudowane i nie wymaga żadnych serwerów proxy, vpnów ani konfiguracji aplikacji.

Różne pakiety odpowiadające różnym potrzebom

Chmura Sophos gwarantuje ujednolicone bezpieczeństwo z jednej konsoli zarządzającej. Jednocześnie Sophos oferuje różnorodne pakiety tak, by klienci mogli wybrać najbardziej odpowiadające im rozwiązanie.

cloud

Ograniczenie możliwości ataków dzięki Device Control

Produkt umożliwia monitorowanie i kontrolowanie korzystania z przenośnych nośników pamięci, dysków USB i sieci bezprzewodowych. Raz skonfigurowana polityka może być automatycznie wdrażana na wszystkich platformach.

Ujednolicone zarządzanie w chmurze

Chmura Sophos pozwala na zarządzanie bezpieczeństwem w sposób łatwy i efektywny za pomocą zintegrowanej konsoli zarządzającej, dostępnej w chmurze. Konsola w sposób przejrzysty zapewnia informacje o stacjach priorytetyzując alarmy i informacje o możliwych do podjęcia działaniach.

 

Wdrożenie bez wysiłku, łatwość zarządzania i utrzymania

 

  • Automatyczna instalacja klienta wraz z wbudowanym narzędziem do deinstalacji istniejącego rozwiązania antywirusowego
  • Synchronizacja z ActiveDirectory ułatwiająca wdrożenie oraz późniejsze zarządzenie użytkownikami i grupami
  • Informacje o użytkownikach, ich urządzeniach oraz stanie ochrony
  • Możliwość wdrożenia raz utworzonej polityki bezpieczeństwa dla różnych grup i systemów operacyjnych
  • Wdrożenie polityk przypisanych do użytkowników niezależnie od używanych przez nich urządzeń
  • Możliwość natychmiastowego korzystania z systemu bez dodatkowych szkoleń
  • Wbudowane polityki i ustawienia oparte na tzw. Best practise Sophos gwarantują pełne bezpieczeństwo

 

W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z partnerem Sophos – Sun Capital.

1 Komentarz. Zostaw nowy