Sophos Threat Advisor – usługa dla firm korzystających z rozwiązań różnych vendorów

Czym jest Sophos Threat Advisor?
 • to usługa nieustannego (24/7) monitorowania bezpieczeństwa Twojej sieci skierowana do firm korzystających z rozwiązań Sophosa oraz innych vendorów.
 • zespół Sophos MDR (Managed Detection and Response) odpowiada za kontrolowanie bezpieczeństwa Twojej sieci
 • pomaga Twojemu zespołowi prawidłowo zidentyfikować kluczowe incydenty bezpieczeństwa
Kto stanowi zespół Sophos MDR

W skład zespołu wchodzą profesjonaliści działający w branży cyberbezpieczeństwa – analitycy, osoby odpowiedzialne za identyfikację zagrożeń, inżynierzy, deweloperzy rozwiązań oraz tzw. etyczni hakerzy. Członkowie zespołu pracują w różnych strefach czasach, dzięki czemu incydenty są śledzone i wykrywane 24 godziny na dobę. Wiedza członków zespołu opiera się na doświadczeniach związanych z pracą dla sił zbrojnych, organów ścigania, służb wywiadowczych oraz innych instytucji publicznych i prywatnych.

Jakie zadania realizuje zespół Sophos MDR?
 • korelacja zdarzeń i danych pochodzących z wielu źródeł
 • określenie poziomu ryzyka
 • dostarczenie praktycznych porad podnoszących poziom bezpieczeństwa Twojej organizacji
Poziomy usług dostępne w ramach Sophos Threat Advisor

Podstawowy poziom usługi zapewnia:

 • 90 dniowy okres przechowywania plików
 • Integracja z produktami Sophosa oraz produktami innych vendorów

Pakiety licencyjne potrzebne do integracji z rozwiązaniami innych firm (firewallami, produktami ochrony: sieci, poczty e-mail oraz produktami z zakresu kontroli dostępu)

 • cena tego pakietu zależy od liczby użytkowników
 • licencje mogą być dodane do Twojego konta w dowolnym momencie

Sophos Network Detection and Response (NDR)

 • dodatkowa licencja, dzięki której zyskujesz możliwość kontrolowania tego co dzieje się pomiędzy Twoimi urządzeniami. Tego typu kontrola daje Ci dodatkową świadomość, tego co dzieje się poza zasięgiem punktów końcowych

Integracja z rozwiązaniami Microsoft

 • obsługuje dzienniki zdarzeń zawierające logi powiązane z Microsoft Office 365 i Graph Security API
 • nie podlega dodatkowym opłatom
 • zapewnia wgląd w alerty pochodzące z Microsoft Azure i MS Defender, które zespół MDR Sophosa może skorelować z innymi działaniami
 • wsparcie zależy od rodzaju wykorzystywanej licencji na produkty Microsoft, więcej informacji na temat Microsoft Graph Security,  oraz logów z MS 365

Wsparcie dla oprogramowania AV na stacje końcowe produkcji innych vendorów 

Threat Advisor wspiera oprogramowanie zabezpieczające stacje końcowe produkcji innych vendorów niż Sophos. Funkcjonalność Threat Advisora opiera się w tym przypadku na zbieraniu logów (nie obejmuje działań ochronnych).

Czas reakcji gwarantowany przez producenta
Czas przewidziany na zarejestrowanie incydentu2 minuty od wykrycia
Czas przewidziany na podjęcie pierwszych działań 30 minut od zarejestrowania incydentu
Co miesięczne podsumowanie działań

Każdego miesiąca otrzymasz zaproszenie na spotkanie online z członkami zespołu Sophos MDR (analitykiem oraz osobą odpowiedzialną za identyfikowanie zagrożeń). Eksperci Sophosa podzielą się z Tobą informacjami na temat obserwowanej aktywności zagrożeń oraz na temat tego nad czym pracowali aby zapewnić bezpieczeństwo Twojej organizacji.