Sophos: Zmiana polityki dot. aktywacji zakupionych licencji

W dniu 1 października 2023 roku, Sophos wprowadzi zmiany w polityce dotyczącej aktywacji nowo zakupionych i jeszcze nieaktywowanych licencji. Obecnie, licencja rozpoczyna swoje trwanie dopiero w chwili jej aktywacji. Natomiast, od 1 października, okres obowiązywania licencji zacznie liczyć się od momentu zrealizowania zamówienia przez Sophos.

Zmiany będą miały także wpływ na produkty hardwarowe. W konsekwencji, wprowadzona zostanie także modyfikacja w przypadku okresu gwarancyjnego (szczegółowe informacje dostępne w dalszej części tekstu).

Nowe licencje

Dotychczasowy okres trwania licencji liczony był od momentu jej aktywacji przez użytkownika końcowego. Od 1 października 2023 r., okres subskrypcji będzie się rozpoczynał od dnia realizacji zamówienia przez firmę Sophos, niezależnie od tego, kiedy użytkownik końcowy aktywuje swoją licencję.

Licencje nieaktywowane przed 1 października 2023 r.

Firma Sophos wprowadzi nowe zasady dotyczące aktywacji licencji, które będą również dotyczyć licencji nieaktywowanych przed 1 października. Dla tych licencji, które nie zostaną aktywowane do tego czasu, czas trwania licencji zacznie się od daty realizacji zamówienia.

W praktyce oznacza to, że pewna część licencji może stać się nieważna lub pozostanie aktywna przez krótszy okres, niż wynikało to z zamówienia.

Poniżej przedstawiamy 3 przykłady obrazujące to – jaki wpływ będzie miała zmiana polityki na licencje pozostające nieaktywne w dniu 1 października.

 

Sophos: Zmiana polityki aktywacji licencji

Zmiana polityki gwarancyjnej firmy Sophos

Od dnia 1 października 2023, szczegóły polityki gwarancyjnej firmy Sophos będą precyzowały postanowienia zawarte w dokumencie określającym politykę gwarancji. W związku z tym okres gwarancji na sprzęt będzie się rozpoczynać w momencie zakończenia procesu zamówienia przez Sophos („data zakupu”). Sophos od tego momentu nie będzie już zezwalać na 90-dniowy okres karencji na uruchomienie gwarancji na sprzęt.

Koniec cyklu życia dla produktów Cyberoam

Po zakończeniu cyklu życia, urządzenia Cyberroam będą miały od tej pory znacznie ograniczoną funkcjonalność. Nie będą już pełnić roli zapory sieciowej, skupiając się wyłącznie na działaniu jako przełączniki sieciowe. Ta zmiana wpłynie na sposób, w jaki urządzenia będą używane i wykorzystywane w sieci.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących cyklu życia produktów Cyberroam, zapraszamy do zapoznania się z dokumentem, który znajduje się pod poniższym linkiem.

Urządzenia z serii SG, XG i XGS nie będą objęte tymi zmianami.

Zmiany w zarządzaniu firewallem dla klientów korzystających z MySophos

Firma Sophos zastąpi MySophos konsolą Sophos Central od 1 października 2023. Wszystkie funkcjonalności dostępne w ramach konsoli MySophos będą dostępne również w konsoli Sophos Central.