[TECH] Przeniesienie instalacji Kerio Connect na inny serwer (system operacyjny)

migrationPo pewnym czasie działania serwera pocztowego, każda firma i instytucja stanie przed koniecznością wymiany sprzętu, która nieodłącznie wiąże się z przeniesieniem całej instalacji Kerio Connect na nową maszynę. W tym artykule krótko opisujemy dwie metody migracji danych oraz plików konfiguracyjnych na inny serwer i/lub zmianę systemu operacyjnego, na którym działa Kerio Connect. Pierwszy sposób wykorzystuje wbudowany w serwer mechanizm backupu i przywracania, drugi natomiast wymaga przeniesienia plików i folderów. Należy zwrócić uwagę, iż w obydwu przypadkach zarówno serwer źródłowy, jak i docelowy, muszą być offline przed rozpoczęciem procesu, aby uniknąć błędów przenoszonych danych.

Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem procesu migracji, upewnij się, że posiadasz:

 • Numer licencji / plik licencyjny
 • Pełny dostęp administracyjny do obydwu serwerów
 • Zgodne wersje Kerio Connect zainstalowane na obydwu serwerach (archiwalne instalatory można pobrać z archiwum downloadu Kerio)
 • Możliwość przeniesienia danych, wykorzystując przenośną pamięć masową lub dowolną formę transferu sieciowego (FTP, SCP, NAS)

Sposób 1: Odtworzenie z backupu (rekomendowany)

 1.  Na serwerze źródłowym zrób pełny backup, zgodnie z procedurą opisaną w artykule KB „Configuring backup in Kerio Connect”.
 2. Przenieś pliki backupu na serwer docelowy.
 3. Na docelowym serwerze odtwórz backup, zgodnie z procedurą opisaną w artykule KB „Data recovery in Kerio Connect”.

Sposób 2: Przeniesienie plików konfiguracyjnych i katalogu store

Kerio Connect domyślnie instaluje się w następujących miejscach:

 • Mac OSX: /usr/local/kerio/mailserver/
 • Red Hat/SuSE: /opt/kerio/mailserver/
 • Windows: C:\Program Files\Kerio\MailServer\

W katalogu, charakterystycznym dla określonego systemu, należy odszukać następujące pliki i foldery:

 • mailserver.cfg – zawierający konfigurację Kerio Connect
 • users.cfg – zawierający użytkowników, grupy i aliasy
 • sslcert – zawierający klucz prywatny wykorzystywany do połączeń SSL

Na serwerze docelowym, przy zatrzymanej usłudze Kerio Connect, należy z serwera źródłowego skopiować i zastąpić powyższe elementy.

W kolejnym kroku konieczne jest zlokalizowanie katalogu przechowywania na serwerze źródłowym. Ścieżka do niego zdefiniowana jest w administracji Kerio Connect, w zakładce Konfiguracja -> Opcje zaawansowane -> Katalog przechowywania.

 1. Skopiuj katalog przechowywanych wiadomości do wybranej lokalizacji na serwerze docelowym.
 2. Na serwerze docelowym wyszukaj w pliku mailserver.cfg zmienne „StoreDir”, „RelativePathsRoot” oraz „StorePath” i dokonaj edycji wpisów, aby zawierały właściwe ścieżki.

<variable name=”StoreDir”>/opt/kerio/mailserver/store</variable>

<variable name=”RelativePathsRoot”>/opt/kerio/kerio/mailserver/store</variable>

<variable name=”StorePath”>/opt/kerio/mailserver/store/xmpp</variable>

Zalecamy upewnienie się, że powyższe ścieżki pasują do odpowiadających im lokalizacji na serwerze docelowym. Zwracamy uwagę że „RelativePathRoot” określa lokalizację logów i musi ona odpowiadać ścieżce „StoreDir”. Ścieżki w powyższym przykładzie są charakterystyczne dla systemu Linux i różnią się od instalacji Mac OS i Microsoft Windows.

Po przekopiowaniu plików i wprowadzeniu zmian w konfiguracji, należy uruchomić usługę Kerio Connect na serwerze docelowym i zalogować się do administracji, wykorzystując dane administratora zgodne z tymi, które używane były na serwerze źródłowym. Jeśli usługa nie chce wystartować, najczęściej problem powoduje błędnie skonfigurowana ścieżka do katalogu przechowywania. W takim przypadku należy sprawdzić czy lokalizacja store jest poprawnie wprowadzona w pliku mailserver.cfg.

W przypadku poprawnego uruchomienia usługi i zalogowania się do administracji, należy zaktualizować wszystkie inne ścieżki, aby wskazywały na właściwe lokalizacji na serwerze docelowym. Są to:

 • Lokalizacja indeksu wyszukiwania pełnotekstowego
 • Lokalizacja katalogu backupu
 • Lokalizacja katalogu archiwum

Końcowe kroki oraz inne zalecenia:

 • Należy zarejestrować licencję na nowym serwerze
 • Jeśli wykorzystywana jest autentykacja użytkowników w usłudze katalogowej, konieczne jest dodanie serwera do domeny
 • Jeśli adres IP serwera uległ zmianie, należy zmienić nieaktualne rekordy DNS

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu, nadal masz pytania dotyczące migracji serwera Kerio Connect na nową maszynę i/lub system operacyjny – skontaktuj się z nami.

1 Komentarz. Zostaw nowy

bmi chart
28/02/2015 05:35

Bmi Chart

How To Calculate Bmi