Techniczne e-webinary Kerio

web

W imieniu producenta firmy Kerio, zapraszamy naszych partnerów do udziału w serii webinarów poświęconych technicznym aspektom produktów producenta.

Kerio Connect Technical Training, 25.06.2014

Szkolenie obejmować będzie:

 • Kroki przed instalacją (konfiguracja DNS)
 • Opcje instalacji i wdrożenia
 • Opcje dostępu do Kerio Connect
 • Zarządzanie domenami i użytkownikami
 • Zarządzenie przetwarzaniem i dostarczaniem poczty
 • Konfiguracja treści e-maili i bezpieczeństwa
 • Praca z różnymi klientami poczty e-mail

Kerio Control Technical Training, 26.06.2014

Szkolenie obejmować będzie:

 • Opcje instalacji i wdrażania
 • Opcje dostępu do Kerio Control
 • Definiowanie interfejsów sieciowych i połączenia
 • Konfiguracja produktu
 • Zarządzanie politykami bezpieczeństwa i dostępu
 • Konfigurowanie automatycznej kopii zapasowej
 • Tworzenia i przeglądania raportów

Kerio Operator Technical Training, 27.06.2014

Szkolenie obejmować będzie:

 • Opcje instalacji i wdrażania
 • Opcje dostępu Kerio Operator
 • Konfiguracja Kerio Operator w sieci
 • Tworzenie użytkowników i przypisywanie rozszerzeń
 • Podłączanie do usługodawcy SIP
 • Automatyczne i ręczne konfigurowanie telefonów z Kerio Operator

 

Dodatkowe Informacje do webinarów:

 • Audio / wideo będą przesyłane za pośrednictwem Adobe Connect
 • Seminarium będzie w języku angielskim
 • Szkolenie będzie zawierać praktyczne ćwiczenia

Czas trwania: około 2 godziny 30 minut

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując z dystrybutorem Kerio – Sun Capital.