UTM w wersji 9.6 z obsługą Let’s Encrypt już dostępny!

SOPHOS udostępnił nową wersję oprogramowania dla serii SG oznaczoną numerem 9.6. W najnowszej wersji wprowadzono następujące funkcjonalności:

 

  • ATP – przepisano na nowo bibliotekę Advanced Threat Protection zapewniając lepszą wydajność i ochronę;
  • Certyfikaty  dodano możliwość generowania certyfikatów przy użyciu Let’s Encrypt z poziomu UTM; wygenerowane certyfikaty mogą być używane w każdym komponencie UTM, który wymaga certyfikatu;
  • RED  ujednolicono oprogramowanie systemowe; usprawniono obsługę sieci 3G/4G;
  • Sandstorm – dodano opcję ręcznego wysyłania plików do analizy, również tych wybranych przez użytkownika; dodatkowo pojawiła się możliwość śledzenia wcześniej przesłanych plików wraz z ich sumą kontrolną;
  • Proxy SMTP – dodano możliwość ręcznego wprowadzenia portu do nadawania (submission port) oraz adresu do nasłuchiwania (listen address);
  • Web Application Firewall (WAF) – dodano możliwość konfigurowania stron z błędami według szablonów użytkownika oraz możliwość dodania jednolitej identyfikacji wizualnej dla wszystkich stron w firmie.