Ważna aktualizacja MailStore Server dla użytkowników wykorzystujących Let’s Encrypt

Producent oprogramowania MailStore wypuścił ważną aktualizację swojego oprogramowania dla klientów, używających automatycznego szyfrowania TLS z certyfikatami z Let’s Encrypt, w związku z czym należy jak najszybciej zaktualizować program do najnowszej wersjioznaczonej 12.0.6.

Let’s Encrypt dokonał ostatnio zmiany w swoim środowisku operacyjnym. W rezultacie tej zmiany serwer MailStore nie był w stanie automatycznie odnawiać certyfikatów Let’s Encrypt dla istniejących klientów, a nowi klienci oraz firmy korzystające z wersji próbnej programu nie były w stanie skonfigurować żądań certyfikatów za pomocą Let Encrypt. Z tego właśnie powodu zalecane jest przeprowadzenie aktualizacji, w przeciwnym razie użytkownicy będą otrzymywali ostrzeżenia o błędnych/nieważnych certyfikatach. Zarchiwizowane wiadomości e-mail nie są zagrożone, a archiwum wiadomości pozostaje zaszyfrowane.

Uwaga: jeśli aktywujesz automatyczne sprawdzanie aktualizacji serwera w ramach aktualizacji produktu, MailStore Server będzie regularnie wyszukiwał dla ciebie nowe wersje. Gdy nowa wersja stanie się dostępna, stosowna informacja pojawi się na pulpicie nawigacyjnym w kliencie MailStore. Jeśli w ustawieniach SMTP podałeś Odbiorcę powiadomień, osoba ta zostanie powiadomiona pocztą e-mail o wszelkich aktualizacjach.

Obecni klienci powinni zaktualizować swoje oprogramowanie za pomocą pliku instalacyjnego dla istniejących klientów, dostępnego pod tym linkiem: https://www.mailstore.com/en/support/downloads-and-resources/.